Bijzondere dag in de historische collectie KCT

Negen april was een drukke dag in de HC KCT. Maar welke dag is dat eigenlijk niet? Druk was het deze keer omdat er twee bijzondere bezoeken op het planbord stonden. Het eerste bezoek betrof dhr. Ab Zorge met een drietal familieleden.
Dhr. Zorge was enige tijd geleden op bezoek geweest in de HC KCT met wat bijzondere spullen van zijn broer die bij het Regiment Speciale Troepen, en met name bij de 1ste Para Compagnie, in het voormalige Nederland Oost-Indië had gediend.
Tijdens dat bezoek kwam naar voren dat de commandodolk van zijn broer zich bij familie in Canada bevond. Spontaan zei dhr. Zorge: die dolk komt hier naar toe, die hoort hier thuis! Maar hoe krijg je die in Nederland? Opsturen via de post of als handbagage was al heel snel geen optie.

Al pratend borrelde het idee op om de familie in Canada contact op te laten nemen met de Nederlandse ambassade aldaar en dan met name met de Defensie attaché, met het verzoek om de dolk via de diplomatieke post op te sturen. Uiteindelijk kwam het zo uit dat de Defensieattaché, luitenant-kolonel T. Linssen, op dienstreis naar Nederland ging en hij zou de dolk meenemen.
En zo ontmoette dhr. Zorge en zijn familieleden de Defensie attaché op 9 april in de HC KCT. Daar werd de dolk aan dhr. Zorge overhandigd waarna deze de dolk neerlegde bij een foto van zijn broer zoals die in een vitrine staat.
Een foto overigens waarvan wij van de HC KCT er pas tijdens het eerdere bezoek van dhr. Zorge achter kwamen dat daar zijn broer op stond!

Toen C-KCT lucht kreeg van het bezoek haakte hij spontaan aan bij het gezelschap en bood hen een lunch aan. Een geste die door de familie Zorge zeer gewaardeerd werd.

 

Het toeval wilde dat diezelfde dag de dochter van de bekende kapitein Sisselaar, van het Korps Insulinde, de School Opleiding Parachutisten en de eerste commandant van de 1ste Para Compagnie, met haar dochter de HC KCT bezocht.
In de HC kwam het tot een ontmoeting tussen de dhr. Zorge en mevr. Sisselaar. Heel bijzonder om te zien dat er toch wel een band was tussen dhr. Zorge en mevr. Sisselaar met als middelpunt de broer die de vader van mevr. Sisselaar als commandant had gehad en van wie hij zijn para opleiding had gekregen.

Naast een bezoek aan de collectie bracht mevrouw Sisselaar ook een bezoek aan het foto archief waarin zij foto’s van haar vader aantrof die ze zelf niet had.

Al met al was het een bijzondere dag vol van Korpsgeschiedenis!