Korpsdiner

Herdenkingen, tradities en saamhorigheid houden de band tussen de officieren van het Korps Commandotroepen sterk. Het korpsdiner voor de officieren is hier een voorbeeld van. Vanwege de corona maatregelen heeft het korpsdiner voor de officieren twee jaar niet plaatsgevonden.   Dit …