KORPS COMMANDOTROEPEN REÜNIE 2022

Ons korps bestaat dan 80 jaar
Een Korps met veel geschiedenis en daaraan gerelateerd veel heldendaden! Vanaf het eerste uur werden over de hele wereld door “onze mannen” de kolen uit het vuur gehaald. Nooit werd tevergeefs een beroep op ze gedaan. De kernwaarden van ons korps zijn MOED, BELEID, TROUW, EER en TROTS en liggen keer op keer ten grondslag aan het succes van veelal geheime inzetten. Tijdens de komende reünie zullen de elementen TROTS en KAMERAADSCHAP de boventoon voeren. Trots op ons korps, onze geschiedenis tradities en daden. Trots op de kameraadschap door onze hechte onderlinge samenhang, het vertrouwen in elkaar, stevige vriendschappen voor het leven en saamhorigheid oftewel ”Band of Brothers”.
Wij zien er naar uit om u allen, in goede gezondheid, te mogen ontvangen.
 

 
 

Wanneer en waar?

Zaterdag 21 Mei 2022 is de reünie van het Korps Commandotroepen in het ATIK (voormalig RBC) Stadion te Roosendaal.

Wij verheugen ons op een grote deelname van al de (oud) collegae al dan niet commando gebrevetteerd. Zegt het voort !

 

Lees hier alle details: https://www.korpscommandotroepen.nl/stichting/kctreunie2022/

Schrijf u in voor de reünie:  https://www.kctreunie2022.nl