Nieuwe voorzitter bij De Commandostichting

Op 21 maart heeft lkol b.d. Hans Eerhart op het bureau van C-KCT de functie
van voorzitter van de Commandostichting overgedragen aan lkol b.d. Ron
Robbemond. Zowel de Korpscommandant als de nieuwe voorzitter bedankten Hans
voor zijn jarenlange inzet. Hans Eerhart trad in 2005 toe tot het bestuur in
de functie van contactpersoon naar de regionale commandoverenigingen. Enkele
jaren later nam hij de voorzittershamer over, die meer dan 10 jaar in zijn
handen zou blijven. Onder zijn leiding is de Commandostichting zodanig
ingericht dat alle commissies waarin vrijwilligers werkzaam zijn, in het
bestuur zijn vertegenwoordigd. Verder heeft hij een grote rol gespeeld in de
opzet en instandhouding van het systeem van nuldelijnshelpers voor
veteranen. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van de VVKCT, SFC en
SCR. En vond daarnaast nog tijd om de Commandostichting te vertegenwoordigen
in het Veteranenplatform.
Medio mei nemen de commandoverenigingen afscheid van Hans tijdens de
jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur van de
Commandostichting.
De nieuwe voorzitter komt goed beslagen ten ijs, hij functioneerde de
afgelopen jaren als secretaris. We wensen hem veel succes in zijn voor de
commandogemeenschap zo belangrijke functie.