Medaille-uitreiking SOLTG SCORPION (rotatie 5)

“Het is duidelijk dat als de Force Commander met een probleem zit, hij als eerste aanklopt bij de Task Group SCORPION”, sprak C-KCT, kolonel Jelte Groen. Op donderdag 21 januari vond op de kazerne, onder grote belangstelling, de uitreiking plaats van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties met de gesp aan 99 militairen van de vijfde rotatie Special Operations Land Task  Group (SOLTG) SCORPION vanwege hun uitzending naar Mali. SOLTG SCORPION rotatie 5 is een speciaal samengestelde taakeenheid die bestaat uit 108 Cotrcie aangevuld met o.a. explosievenopruimingsdeskundigen, grond gebonden verkenningseenheid, (inlichtingen)specialisten op het gebied van elektronische oorlogsvoering en geniecapaciteit, vuursteun en stafpersoneel van 11 Luchtmobiele Brigade.

 

medailles

Na het voorlezen van het Koninklijk Besluit wordt overgegaan tot het uitreiken van de medailles. De medailles worden uitgereikt door kolonel Groen, brigade-generaal Matthijssen (Commandant 11Luchtmobiele Brigade), kolonel Van Dalen (Commandant Joint ISTAR Commando) en kolonel Van Oirschot (Commandant Explosieven Opruimingsdienst Defensie).

 

 

anjer

Thuisfront

Tevens reiken leden van de Thuisfrontafdeling een herinneringsanjer dan wel medaillon uit aan de militairen, maar bedoeld voor de partner dan wel kinderen. Over de belangrijke rol van het thuisfront zegt C-KCT: ”Alleen het gezin runnen, alleen communiceren via telefoon of internet, misschien ook angst of het wel goed zal gaan. Zaken die je alleen begrijpt als je thuisfront bent geweest. De zojuist uitgereikte medaille is niet alleen voor de militair, maar ook voor het thuisfront. Hun medaille is ook uw medaille.” De ceremonie wordt afgesloten met het spelen van het Wilhelmus. Aansluitend volgt in de kantine een gezellige receptie. De militairen realiseren zich dat er een einde is gekomen aan de (tijdelijke) samenwerking, een succesvolle samenwerking die ongetwijfeld nieuwe vriendschappen heeft opgeleverd.

 

def4

Uiteenlopende opdrachten

Basis voor de uitstekende samenwerking in het missiegebied was een doordacht en intensief opwerkprogramma in o.a. België en Duitsland. De eindoefening verliep geheel naar wens en bevestigde de succesvolle integratie van de diverse eenheden. SOLTG SCORPION (rotatie 5) heeft ruim 22 operaties uitgevoerd in het noorden en oosten van Mali. Hierbij zaten o.a. lange afstand verkenningen, counter indirect fire operaties, counter IED operaties, key leader engagements, maar ook konvooi begeleidingen die op een gegeven moment cruciaal waren voor de gehele VN-missie.