Haho/Halo

SF Para KCTPer compagnie wordt één ploeg gespecialiseerd op de inzet per valscherm middels de HAHO/HALO-methode (High Altitude High Opening/High Altitude Low Opening). HAHO/HALO wil niet meer zeggen dan “hoog eruit” en respectievelijk hoog of laag openen van het valscherm.
“Hoog eruit” kan gaan tot 25.000 voet, de hoogte die met een zuurstofapparaat nog met aanvaardbaar risico te overbruggen is. Door de draagkracht van de parachute en de luchtstroom (jetstream) volledig uit te buiten kan, uiteraard afhankelijk van de afspringhoogte en de omstandigheden, een afstand van tenminste 50 kilometer overbrugd worden.

Alle commando’s volgen de Basis Opleiding Vrije Val (BOVV), een individuele vrije val opleiding en in ploegverband de Voortgezette Opleiding Vrij Val (VOVV) om uiteindelijk als lid van een commandoploeg met uitrusting bij nacht ingezet te kunnen worden op een onbekende dropzone. Indien de cospecops over voldoende springervaring beschikt kan hij opteren voor een functie binnen de Para-specopsploegen. Deze gespecialiseerde paraploegen kunnen vanaf grote hoogte (10 km) ingezet worden met behulp van zuurstofapparatuur om zodoende middels het valscherm diep te kunnen infiltreren in een (vijandelijk) gebied.

Geef een reactie