Kerst & Nieuwjaarsgroet Commandant KCT

Mannen en vrouwen van het Korps Commandotroepen, gewaardeerd thuisfront, oud-commando’s, medewerkers van de Engelbrecht van Nassaukazerne & het Logistiek Centrum Speciale Operaties Rucphen, vrijwilligers & begunstigers en allen die ons Korps een warm hart toedragen.

 

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Na een intensief en veelbewogen jaar bieden de kerstdagen de gelegenheid tot rust, bespiegeling en bezinning. Het welverdiende verlof biedt ook de gelegenheid om de aandacht op thuis te richten. Ik hoop dat u zult genieten van de feestdagen, met uw naasten en geliefden, en met tevredenheid terugblikt op 2019. Ook 2019 is weer een druk jaar geweest. Onze mannen en vrouwen hebben met verve invulling gegeven aan hun taak: direct en wereldwijd inzetbaar zijn voor speciale operaties. Ook op dit moment zijn onze mannen en vrouwen ingezet op diverse locaties over de hele wereld. Soms in alle openheid opererend, maar vaak ook in de anonimiteit, ingezet als schaduwkrijgers in dienst van vrede en veiligheid, in het belang van Nederland. Ook zijn weer vele opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd, om morgen nog beter te kunnen zijn dan vandaag. Ik ben dan ook trots op de inzet en toewijding van onze mannen en vrouwen, van onze quiet professionals!

Ultieme prestaties beginnen met teamwork. Ik wil iedereen van dat team, van onze commandofamilie, bedanken voor de inzet voor ons prachtige Korps. Ik wens u allen, hier of op missie, prettige feestdagen en een gelukkig 2020.

 

Nunc aut nunquam!

 

Kolonel René W.A. van den Berg

Commandant Korps Commandotroepen