Medaille uitreiking SOLTG Scorpion rota 2

Afgelopen donderdag 22 januari hebben de mannen en vrouwen van rotatie 2 van 1 (NLD) Special Operations Land Task Group Scorpion tijdens een buitengewoon appel de herinneringsmedaille vredesoperaties uitgereikt gekregen. Na afloop vond er een receptie plaats voor de militairen en hun relaties.

Minusma

De Verenigde Naties (VN) proberen de veiligheid en stabiliteit in Mali te herstellen. Dit gebeurt met de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Minusma). Nederland levert vanaf april 2014 een belangrijke bijdrage aan deze VN-missie. Het gaat om zo’n 450 man, 4 Apache-gevechtshelikopters en sinds oktober ook 3 Chinook-transporthelikopters. Halverwege 2015 besluit de regering of ze de missie verlengt.

Special Forces verzamelen inlichtingen

Militairen van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers vormen de operationele kern op de grond. Ze zijn met 3 ploegen.

In het oostelijk gelegen Gao voeren deze zogenoemde Special Operations Forces lange-afstandsverkenningen uit. De commando’s zijn dan een aantal dagen op pad om informatie te verzamelen in veraf gelegen gebieden. Ze hebben een stevig mandaat. Dit betekent dat ze geweld mogen gebruiken wanneer ze terechtkomen in een gevechtssituatie.

Daarnaast krijgen ze andere opdrachten. Zoals het ontmantelen van verborgen wapenopslagplaatsen en het oppakken van strijders die geïmproviseerde explosieven fabriceren.