Ondertekening Definitief Reorganisatie Plan 102 Compagnie (KCT)

Bericht van luitenant generaal Martin Wijnen Commandant Landstrijdkrachten:

 

Volgens mij vandaag een reorganisatie-record gebroken met de ondertekening van het Definitief Reorganisatie Plan voor de oprichting van 102 Compagnie bij het Korps Commandotroepen. Per 1 januari bestaat de eenheid.

Binnen drie maanden van ‘Beleidsvoornemen’ naar ‘Datum Begin Geldigheid Eenheid’, terwijl dit traject normaal gesproken minimaal negen maanden kost.

Dankzij medewerking op alle niveaus, alle instanties inclusief de vakcentrales en extra inzet van direct betrokkenen is het gelukt om alle formele stappen in het reorganisatieproces zo snel te doorlopen. Deze manier van doen, wordt de blauwdruk voor andere reorganisatie-trajecten.

Snelheid is het antwoord op het urgentiegevoel om de enorme investeringen die Nederland in de krijgsmacht wil doen, om te zetten in concrete effecten. We zullen de komende jaren nog veel van deze drive en van deze slimme oplossingen nodig hebben om alle noodzakelijke veranderingen te realiseren.

Aan de collega’s van de Koninklijke Landmacht zal het niet liggen!