Nieuws van de Historische Collectie KCT

De Historische Collectie van Korps Commandotroepen (HC KCT) mag zich verheugen in een grote belangstelling. Zodanig groot dat er een heus ‘statusbord’ aan te pas moest komen waarop de vele geplande bezoeken kunnen worden genoteerd. Wij willen immers niet dat er een aanvraag over het hoofd wordt gezien. Mogelijk is de golf van aanvragen gekomen door een paginagroot artikel over de HC in de Roosendaalse Bode, een huis-aan-huisblad in de Roosendaalse regio. Naast gebruikelijke militaire gasten was de groeiende belangstelling uit de burgerij opmerkelijk. Diverse personeels en- belangenverenigingen, buurtclubjes, bedrijven en scholen hebben de HC KCT in de afgelopen periode bezocht.

 

Een greep uit de reacties

Commandant en staf van de Belgische Special Forces Groep:

     “Een bron van inspiratie voor de Belgische Special Forces Groep.”

Engelse para’s:

      “I think the Airborne Forces Museum in the UK can learn something from you guys!”

Oud-commando’s:

     “Een goed opgezette collectie en een waar feest der herkenning.”

Diverse Roosendaalse scholen:

     “Een bezoek aan de HC van het KCT zou verplichte kost op scholen moeten zijn!”

 

Expositie in beweging

Dat de vrijwilligers van de HC niet stil zitten blijkt uit het feit dat er steeds dingen veranderen in de expositie. Zo zijn er vitrines aangepast in die zin dat de foto’s op de achterwanden zijn verwisseld voor andere/betere foto’s. In de hoek onderscheidingen is een grote foto geplaatst van de vaandelwacht KCT met aan het vaandel de MWO. Een vitrine is ingericht weergevende een cursist in de commando opleiding met daarbij een instructeur commando opleiding. De eerste reacties van personeel van het KCT waren dat deze vitrine zeer tot de verbeelding spreekt! De vaandelkast zoals die zich bevond op het bureau van C-KCT is geplaatst in de expositie. In de kast bevindt zich het oude Korpsvaandel. Tevens is de originele vaandelkop zoals die op de vaandelstok zat bij de uitreiking van het vaandel, geplaatst op de vaandelstok. Dit betekent dat de HC KCT nu in het bezit is van het complete originele vaandel zoals dat op 22 december 1955 door de toenmalige Koning Juliana werd uitgereikt.

 


Bijzondere schenking

De HC KCT is afhankelijk van schenkingen. Een bijzondere recente schenking waren drie glaspanelen. Ze zijn gemaakt door oud-dienstplichtig sergeant J.P. Reijnhoudt van 108 Commandotroepencompagnie (liplg 56-6). Al eerder had Jan drie glaspanelen gemaakt en geschonken. Alle glaspanelen hebben een mooie plaats gekregen in de expositie, waarvoor onze grote dank aan Jan!

 

 

Mocht u het nog niet weten: de mogelijkheid bestaat om voor het “schrikbarende” bedrag van € 15 per jaar Vriend van de Historische Collectie KCT te worden. Dat kunt u doen door een email te sturen naar kct.museum@mindef.nl U krijgt dan de nodige info hoe het e.e.a. in zijn werk gaat. Elk jaar wordt er voor de Vrienden van de HC KCT een ‘Vriendendag’ georganiseerd.

Jack Bakker,

Voorzitter HC KCT