Herdenken………….onze plicht!

Op dinsdag 14 februari vond op de kazerne de jaarlijkse Herdenking van de slag bij Hoengsong (12 februari 1951) plaats en werden degenen die omkwamen en gewond raakten tijdens die slag herdacht. Naast oud-Korea strijders en enkele partners en familieleden, gaven o.a. ook de ambassadeur van Korea, Z.E. Jonghyun Choe, de burgemeester van Roosendaal, dhr. Jacques Niederer, de burgemeester van Halderberghe, mevr. Vonk-Vedder en een afvaardiging van het Regiment Van Heutz acte de préséance.

 

Herdenk je geschiedenis

In zijn welkomstwoord in de kantine onderstreept C-KCT, kolonel Jelte Groen, het belang van het herdenken van je geschiedenis en veteranen. Zij gaven immers gestalte aan onze kernwaarden: Moed, Beleid, Trouw, Eer en Trots. Deze kernwaarden geven ons de noodzakelijke richting voor ons handelen op de kazerne of gedurende een ernstinzet. Dagelijks, tijdens het Korpsappel met vlaggenparade,  dwingen we onszelf even stil te staan bij onze gevallen kameraden en onze veteranen. Met het monument in front van de troep kan je haast ook niet anders.

 

Broze veiligheidssituatie

Nadat iedereen naar de Korpsappelplaats is verplaatst voor het officiële deel, memoreert dhr. Kees Motshagen, voorzitter Vereniging Oud-Korea Strijders (VOKS), in zijn toespraak o.a. de broze veiligheidssituatie in de regio als gevolg van de recente Noord-Koreaanse raketlancering. Verder merkt hij op dat van de 4000 Nederlandse ingezette militairen,  er nog slechts 200 in leven zijn! Dhr. Motshagen bedankt uitdrukkelijk C-KCT voor de gastvrijheid die VOKS wordt geboden om jaarlijks in Roosendaal te mogen herdenken en samen te komen.

 

Waard geweest

Aansluitend neemt Z.E. Jonghyun Choe het woord en benadrukt dat de inzet van Nederlandse militairen in Korea nooit vergeten zal worden. De families van de destijds ingezette militairen en zeker de families die hun geliefden niet meer levend terug zouden zien, mogen niet twijfelen over het nut van deze missie. Hun offer is van onschatbare waarde geweest en is niet in woorden uit te drukken. Een communistische aanval werd uiteindelijk afgeslagen en stelde Zuid Korea in staat haar eigen koers te varen. Zo zegt hij o.a.:  “Without your help, the Korean people would not be able to achieve what it has achieved”.

 

Kranslegging

Na de toespraken wordt het signaal ‘Taptoe’ geblazen en volgt er één minuut stilte. Het signaal ‘Wilhelmus’ is het teken om beide vlaggen in top te laten hijsen.  Als de vlaggen in top hangen klinkt het signaal ‘Vlag gereed’ en kan worden aangevangen met de kranslegging. Met het afmelden aan C-KCT komt er een einde aan het officiële gedeelte en is er gelegenheid voor de overigen om eer te bewijzen bij het Korea monument. Na de herdenking volgt een zeer geanimeerde reünie van VOKS.