Functieoverdracht Korpsadjudant

Sinds vrijdag 20 november heeft het KCT een nieuwe Korpsadjudant. Op een bijzonder korpsappel droeg adjudant (aooi) Cor van der Krieken de functiestok over aan aooi Aart Groenendijk. Onder de vele belangstellenden waren o.a. de Landmachtadjudant Donkers en oud-Korpsadjudanten. In zijn toespraak keek aooi van der Krieken terug op zijn periode als Korpsadjudant, een periode waarin er veel binnen het Korps is gebeurd. Hij bedankte onder andere de compagnies sergeanten-majoor en de commandogroep van de korpsstaf voor de uitstekende samenwerking. Indrukwekkend was het moment waarop hij de paradecommandant verzocht het korps één minuut stilte in acht te laten nemen om ontvallen kameraden te herdenken. De nieuw aangetreden Korpsadjudant ging in zijn toespraak in op de verdiensten van zijn voorganger en sloot af met: “Als Korpsadjudant stel ik mij eerst en vooral ten dienste van dit Korps, van de commandant en van alle personeel. Van burgers en militairen in alle rangen en standen. Loyaal, toegewijd en trots”.

Tijdens de aansluitende receptie werden de scheidende Korpsadjudant en zijn partner door menigeen in  het zonnetje gezet. Met het vertrek van aooi van der Krieken ziet het KCT een markante en humorvolle onderofficier vertrekken. Aooi van der Krieken wordt Brigade-adjudant bij 13 Lichte Brigade en keert daarmee weer terug naar het hem vertrouwde Oirschot. Wij wensen hem veel succes met deze nieuwe uitdaging.

 

KA functieoverdracht2

Aooi Groenendijk is geen onbekende van het KCT. Hij komt in november 1979 op als dienstplichtig soldaat bij het KCT en benut na zijn dienstplicht bij de 104 Wrnverkcie de mogelijkheid om een opleiding tot onderofficier op de School Reserve Officier –en Kaderopleiding Infanterie te volgen. Als sergeant (Kort Verband Vrijwilliger) heeft hij de functie van postcommandant vervuld en in 1984, via de Koninklijke Militaire School, de stap naar beroepsonderofficier gemaakt. Aooi Groenendijk heeft daarna met name functies in het domein operaties en opleidingen vervuld. Van 2007 tot 2013 heeft aooi Groenendijk zich ingespannen om de kwaliteit van de onderofficiersopleiding binnen de landmacht te verbeteren. In 2013 keert aooi Groenendijk terug op het honk in Roosendaal als Opleidings –en Trainingscompagnie adjudant.

Sinds 20 november is hij de nieuwe korpsadjudant. Wij wensen hem veel succes.