Commandovereniging Zuid-Holland

Web page: www.voczuidholland.nl
E-mail: covzuid-holland@korpscommandotroepen.nl

Omschrijving

COV Zuid-Holland is een maatschappelijk betrokken vereniging die geen militaire doelstellingen heeft, maar louter oud-commando’s en oud-parachutisten met elkaar op een prettige manier verenigt. De vereniging is opgericht op 1 januari 1990

Doelstelling

-Onze belangrijkste doelstelling is om contact met elkaar te onderhouden in goede, maar ook minder goede tijden. In het bijzonder richten wij onze aandacht op onze gewaardeerde veteranen, die vaak onder moeilijke omstandigheden onvoorwaardelijk hun plicht hebben gedaan voor het vaderland, of thans hun bijdrage leveren aan democratie en vrijheid in regio’s die deze voorrechten nog niet kennen. Wij begeleiden hen, die in de Tweede Wereldoorlog, Indië, Korea of in Nieuw Guinea zijn ingezet, maar ook hedendaagse militairen van onze eenheid, die deel uit hebben gemaakt, of nog steeds deel uitmaken van buitenland missies. Wij bieden hen steun en hebben een luisterend oor, een serieuze, maar vooral dankbare taak.

Bestuur

Functie
Naam
Voorzitter Martijn Louws
Vice-voorzitter Vacant
Secretaris Leen Nobels
Penningmeester Henk Postma
Bestuurslid Johan van der Leeden
Webmaster M. Louws
Hoofdredacteur Commando-Appèl T de Vries

Lidmaatschap

Aanmeldformulier lidmaatschap
Wat doen wij nog meer? Wij zijn veelal vertegenwoordigd bij verschillende nationale plechtigheden en kransleggingen om de gevallen makkers te herdenken. Daarnaast onderhouden wij een nauwe band met ons Korps, welke ons het vertrouwen heeft gegeven en een aantal civiele taken, zoals het organiseren van herdenkingen, aan ons heeft toegedeeld die wij in overleg uitvoeren.

Alleen maar serieuze zaken? Gelukkig niet. Wie bieden ook voor onze aangesloten oud-commando’s en hun partner uit Zuid-Holland een breed scala aan sportieve en gezellige evenementen. Dit voor zowel de jonge, maar ook de wat minder jonge commando’s binnen onze vereniging.

Zij die bij onderstaande onderdelen hebben gediend of thans dienen kunnen lid worden van onze vereniging:
• Korps Commandotroepen,
• Nr.2 Dutch Troop, 10 ‘Inter Allied Commando’,
• Korps Insulinde,
• Stormschool Bloemendaal,
• Korps Speciale Troepen (K.S.T.),
• Depot Speciale Troepen (D.S.T.),
• Regiment Speciale Troepen (R.S.T.).

Uitgangspunten van onze vereniging

a: het bevorderen van saamhorigheid onder de leden,
b: onderlinge steunverlening,
c: uitgeven van een periodiek (Commando-Appèl),
d: het onderhouden van een nauwe band met het Korps Commandotroepen,
e: het bevorderen van de goede naam van het Korps Commandotroepen,
f: hetgeen verder ter bereiking van het doel, langs wettige weg, kan worden verkregen.

ZH Org SchotlZH Org Bokker 1

 

Om de communicatie te vergemakkelijken en ook goedkoper te maken zou ik iedereen willen verzoeken, als je in het bezit bent van een e-mail adres en indien dit nog niet is gebeurd, dit door te geven aan het secretariaat.

Nog een bericht voor alle leden…

Als jullie willen deelnemen aan evenementen of activiteiten, willen jullie je dan bijtijds opgeven bij het secretariaat, of de evenementencommissie. Veel herdenkingen, festiviteiten en door ons georganiseerde activiteiten moeten ruim van te voren worden georganiseerd en het is voor ons noodzakelijk op tijd te weten hoeveel mensen meegaan.

Namens het bestuur,

De secretaris,

Geef een reactie