SOF Support

De vraag naar inzet van Special Operations Forces (SOF) is de afgelopen jaren sterk toegenomen en neemt naar verwachting de komende jaren nog verder toe. Dit voert de druk binnen onze organisatie op. Om speciale operaties veiliger, sneller en effectiever uit te kunnen voeren, investeert Defensie daarom extra in de ondersteuning van SOF operaties van het KCT. Door te investeren in ondersteuning van speciale operaties kan de Commando Speciale Operaties zich beter richten op zijn primaire taak en verbeteren we de reactietijden, vergroten we de slagkracht en het voortzettingsvermogen.

 

Waarom SOF Support?

Bij nagenoeg elke missie van het KCT zijn er SOF Support-eenheden betrokken. Het type ondersteuning en/of benodigde samenwerking is vooraf vaak moeilijk in te schatten en hangt af van de aard van de missie. In het meest ideale geval heeft de commandant van een speciale operatie de beschikking over een toolbox van specialisten die troops to task kunnen worden ingezet.

 

Daarnaast zijn de huidige sub-eenheden van het KCT en staf KCT niet groot genoeg voor de enorme diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door personele schaarste, maar ook door een gebrek aan arbeidsplaatsen.

 

Dedicated en designated SOF enablers

Ondersteunende eenheden aan SOF noemen we enablers. Zij stellen commando’s in staat om optimaal ingezet te worden. We maken hierbij onderscheid tussen dedicated en designated SOF enablers.

 

Dedicated SOF enablers zijn capaciteiten die speciaal worden georganiseerd, getraind en uitgerust om als hoofdtaak SOF-eenheden te ondersteunen en vallen organiek onder het Korps Commandotroepen. Dedicated SOF enablers zijn noodzakelijk gebleken bij diverse missieprofielen. Daarnaast zorgt gezamenlijke gereedstelling en vroegtijdige integratie voor verbetering van de samenwerking en vermindert dit operationele risico’s, met name bij operationele inzet met een korte voorbereidingstijd, zoals non-foreseeable speciale operaties.

 

Designated SOF enablers zijn eenheden die primair beschikbaar blijven voor hun eigen, reguliere taken, maar wel in staat en beschikbaar zijn om ook ondersteuning aan SOF-eenheden te leveren. Voor een betere samenwerking tussen SOF-eenheden en reguliere eenheden en het verbeteren van inzetmogelijkheden krijgen designated SOF enablers enkele specifieke uitrustingsstukken en wordt de operationele gereedstelling gesynchroniseerd met die van het KCT. Designated SOF enablers kunnen tijdens de voorbereiding van voorziene speciale operaties gezamenlijk met de SOF-eenheid worden opgewerkt en gereedgesteld.

 

Wat gaat er gebeuren?

Om SOF Support te kunnen implementeren gaat het KCT reorganiseren. De kern van de reorganisatie is de omvorming van de Staf, Staf- en Verzorgingscompagnie (SSVcie) naar de SOF Support compagnie (SOF SPTcie). Daarbij zullen de bestaande pelotons – GNK, CIS en LOG – worden versterkt met nieuwe functies.

 

Daarnaast zal de compagnie worden uitgebreid met enablers met verschillende taken en/of specialisaties:

 

  • SOF EOD groep: gericht op het onschadelijk maken van explosieve dreigingen en het vergroten van de INTELL capaciteit op dit gebied.
  • SOF Genie groep: gericht op advanced search en technical site exploitation
  • Combat Control Team: gericht op assault zone operations, heli handling en bediening van UAVs
  • SOST: een special operations surgical team
  • SOIC: een tailormade cel gericht op het verzamelen en analyseren van tactische inlichtingen
  • MPCD (voorheen MWD): de hondengeleiders en honden worden vanuit de Commandotroepencompagnieën gecentraliseerd in de MPCD groep binnen de SOF SPTcie

 

De reorganisatie heeft ook positieve impact op andere delen van het KCT. De Korpsstaf en het OTCSO worden uitgebreid en de Commandotroepencompagnieën (Cotrcie) zullen op enkele punten worden aangepast. Deze aanpassing omvat de toevoeging van een onderofficier Air Land Integration, de overplaatsing van 2 logistieke medewerkers vanuit het LOGpel (conform huidige werkorganisatie) en de splitsing van de compagnie in een DA peloton en een SPEC peloton.

 

 

Hoe gaan we de nieuwe enablers gereedstellen?

Het uitgangspunt bij werving zal zijn om zo veel mogelijk taakvolwassen specialisten te werven. De SOF SPTcie is verantwoordelijk voor het gereedstellen van SOF Support tot en met niveau II, waarbij een belangrijk doel is om de nieuwe enablers te trainen om op te kunnen treden binnen de SOF context. Dat zal plaatsvinden door eerst een SOF enabler traject van ca. 2 tot 6 maanden te doorlopen. We hebben dit traject ingedeeld in 3 sporen, waarbij we onderscheid maken in de mate van gevechtsinteractie, met een focus op NFSO-inzet. Het SOF enabler traject voor het meest intensieve spoor duurt ca. 6 maanden. We zijn van plan om na de eerste periode dit traject 2x per jaar te realiseren. Dit traject richt zich naast shoot, move en communicate ook op het fysieke en mentale component. Na het SOF enabler traject worden SOF support capaciteiten voor een periode van ca. 8 maanden gekoppeld aan de Cotrcie, die in de voorbereidingsfase NFSO of FSO van de operational readiness cycle zit. In deze periode is de Cotrcie verantwoordelijk voor integratie van de SOF support capaciteiten binnen de Cotrcie in nauwe samenwerking met de SOF SPTcie.

 

Wat is de impact van de reorganisatie op infra en materieel?

De reorganisatie zal leiden tot de instroom van nieuw personeel binnen de korpsstaf, OTCSO, SOF SPTcie en Cotrcien. De nieuwe collega’s moeten worden gekleed, uitgerust en gehuisvest en daarbij voorzien we onze nieuwe collega’s van specialistisch materiaal.

 

De verwachting is dat het nieuwe personeel gelegerd kan worden in bestaande legeringsgebouwen. Op lange termijn blijven investeringen in legering op de EvN kazerne noodzakelijk. Er wordt krapte verwacht op het gebied van werkplekken en kastruimte. Daartoe worden op de EvN kazerne interim werkplekken en kastruimte gerealiseerd. Op ons logistieke centrum speciale operaties in Rucphen zijn de voorbereidingen al gestart en worden loodsen vrijgemaakt en opgeknapt om de materialen die zullen binnenstromen te kunnen opslaan.

 

Wat kunnen we in de komende weken en maanden verwachten?

Op dit moment is C-KCT in overleg met de medezeggenschapscommissie van het KCT. Het overleg moet leiden tot overeenstemming en een positief advies om de weg vrij te maken voor de implementatie van de nieuwe organisatie op 1 juni 2021.

 

In de komende maanden zullen de vacatures voor de nieuwe functies worden opengesteld. Vooruitlopend op deze publicatie, zullen een aantal sleutelfunctionarissen al eerder starten bij de SOF SPTcie om voorbereidingen te kunnen treffen. Gezien het een reorganisatie betreft ontvangen alle KCT-medewerkers, na het vaststellen van het Definitieve Reorganisatie Plan (DRP) door C-LAS (luitenant-generaal Martin Wijnen), een tweetal plaatsingsbrieven. Waarschijnlijk worden de vacatures in maart 2021 gepubliceerd en verwachten we de eerste enablers vanaf juni 2021.

 

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Werving, Selectie en Communicatie, kct.info@mindef.nl

 

Geef een reactie