Contra Terreur Opleiding

CT opleiding special forces kctDe opleiding van de CT-ploegen is gericht op het uitvoeren van opdrachten buiten Nederland tijdens oorlogs-, crisisbeheersings- en vredesoperaties, met name in ge-urbaniseerde gebieden. Dat betekent o.a. dat rekening gehouden moet worden met een al dan niet sympathiserende bevolking, burgers in of rond het gebied, tegenstanders die mogelijk niet specifiek als zodanig herkenbaar zijn en dergelijke. Dat vergt een andere aanpak en dus ook opleiding, uitrusting en bewapening dan de speciale operaties in bewoonde gebieden bij een gewapend conflict.

Voorbeelden van opdrachten die een CT-ploeg kan krijgen zijn het ontzetten van gegijzelden en het gevangennemen van oorlogsmisdadigers of terroristen. De opleiding van de CT-ploegen wordt verzorgd door het Instructiepeloton Schieten en Speciale Techniek en Tactieken (Instrpel S en STT) van het Korps Commandotroepen.

Geef een reactie