Drukbezochte Nieuwjaarsborrel op 5 januari

Drukbezochte Nieuwjaarsborrel op 5 januari


Op de eerste maandag van 2015 is het weer tijd voor de traditionele Nieuwjaarsborrel op de kazerne in Roosendaal. Vanaf 16.00 uur loopt het KEK gebouw vol met oud-commando’s , afkomstig van de verenigingen, oudgedienden van het korps en commissieleden, wat later gevolgd door de beroepskrachten van het KCT en genodigden.

Dynamiek van het korps

Korpscommandant Jan Swillens heet allen welkom en gaat eerst over tot de prijsuitreiking van de traditionele Nieuwjaarsloop die dezelfde ochtend is gehouden. Bijzonder hierbij is dat 2 van de 4 winnaars niet bij de uitreiking aanwezig zijn omdat zij enkele uren eerder al weer vertrokken zijn naar Oostenrijk voor een oefening in de sneeuw. De Kolonel moet bekennen dat hij dit zelfs alweer vergeten was, wat de dynamiek van het korps kenmerkt: De ene activiteit gaat gecoördineerd maar naadloos over in de volgende.

Optimale inzetbaarheid

In een overzicht van 2014 komen vele activiteiten voorbij zoals de missie in Mali, oefeningen nationaal en internationaal, en uiteraard een hoogtepunt de MWO van majoor Gijs Tuinman. Met een inkijkje in de plannen voor 2015 krijgen de genodigden een idee van de druk waaronder vaak gewerkt wordt bij het korps met de internationale en nationale samenwerkingen. Met name de personele kant wordt breed uitgelicht. Enerzijds het streven en trainen van alle inzetbare manschappen, anderzijds het beschermen van de manschappen tegen overbelasting. Uitzendbescherming en een vitaliteitstraining op maat zorgen voor een optimale inzetbaarheid. Andere highlights voor 2015 zijn de aanbouw van de nieuwe stafgebouwen en nieuwe investeringen, zoals de nieuwe voertuigen: de Vectors, de nieuwe vaartuigen maar ook de nieuwe website. De nieuwe site www.korpscommandotroepen.nl wordt op deze middag ceremonieel geopend met een druk op de knop door de korpscommandant.

Waardering

In zijn toespraak richt voorzitter Hans Eerhart van de Commandostichting zich tot 2 vertrekkende commissieleden. Hoofdredacteur van De Groene Baret Robert Willms is wegens drukke werkzaamheden teruggetreden. Onder zijn leiding is het magazine uitgegroeid tot een kwalitatief blad dat binnen en buiten het korps graag gelezen wordt. Voor zijn betekenis van 8 jaar hoofdredacteurschap benoemd de voorzitter hem tot begunstiger van verdienste. Jelle Schepers die heeft aangegeven te stoppen met het verzorgen van de website nadat de nieuwe is gelanceerd, wordt door de voorzitter eveneens in de bloemetjes gezet. Voor de vele jaren dat hij de website heeft verzorgd is hij eerder al benoemd tot begunstiger van verdienste. Voorzitter Eerhart verraste hem nu bij zijn afscheid met enkele stoffelijke blijken van waardering.

SFC

Tot slot gaf Leen Vroegop een toelichting over de nieuw op te richten stichten voor fondsenwerving SFC. Deze wordt opgericht om de commandostichting financieel sterk te houden voor de toekomst. Binnenkort krijgt u via de website en De Groene Baret hierover meer informatie. Uiteraard werd de bijeenkomst afgesloten met een uitgebreide maaltijd; de bekende ‘blauwe hap’.