Stichting Fondswerving en –beheer Commandogemeenschap

Pieter van Amerongen

Als sergeant Geneeskundige Troepen bij de landmacht begonnen, in eigen tijd gestudeerd, radioloog in de burger-maatschappij geworden en als luitenant-kolonel-vliegerarts bij de Koninklijke Luchtmacht met leeftijdsontslag gegaan.

Op zijn pensioengerechtigde leeftijd bleek stil zitten niet te matchen met zijn DNA en omdat hij grote waardering had voor het KCT heeft dat ons bij elkaar gebracht. Pieter heeft zich als bestuurslid Fondswerving van de SFC ruim 4 jaar ingezet. Dit deed hij met hulp van een aantal ambassadeurs.

 

Eigenschappen als vriendelijkheid, openstaan voor een andere mening, ruimte geven aan een ander, humor, doorzettingsvermogen en overredingskracht maakte van Pieter voor de ambassadeurs een geweldige sympathieke voorman en pleitbezorger bij zowel het bestuur als onze begunstigers. Onder zijn leiding werden presentaties ontwikkeld, begunstigers en bijzondere begunstigers benaderd en wisten we in een paar jaar tijd een mooi resultaat te bereiken. Zijn plotselinge opname in het ziekenhuis op zaterdag 26 juni jl. vanwege een zware hersenbloeding diep in de hersenen, raakte alle SFC-vrijwilligers intens. In de dagen daarna werd duidelijk dat Pieter zijn situatie bijzonder ernstig was.

 

 

Op waardige wijze hebben wij getracht de familie en Pieters echtgenote Catrien in het bijzonder, bij te staan in het zware proces dat twee weken heeft geduurd. Op zondagavond 4 juli overleed Pieter in het ziekenhuis. Zaterdag 10 juli mocht een delegatie van de SFC aanwezig zijn bij zijn afscheid in Leusden.

 

Pieter, dank voor je geweldige onbaatzuchtige inzet voor onze commandogemeenschap! Wij zullen je inzet en betrokkenheid enorm missen.