Commandovereniging Regiment Speciale Troepen

E-mail: rst@korpscommandotroepen.nl

Omschrijving

In de Commandovereniging Regiment Speciale Troepen (COV RST) zijn de mannen vertegenwoordigd die in de jaren 1945 t/m 1950 in Nederlands-Indië gediend hebben bij de School Opleiding Parachutisten (SOP), de 1e Paracompagnie, het Depot Speciale Troepen (DST), het Korps Speciale Troepen (KST) of het Regiment Speciale Troepen (RST).

Tot 31 december 2008 waren er twee verenigingen actief, te weten de Bond Oud-Parachutisten (BOP, rode baretten) en de KST-Reüniecommissie (groene baretten). Met ingang van 1 januari 2009 gaan beide verenigingen samen verder onder de naam COV RST.

Doelstelling

RST embl KSTDe COV RST heeft als doelstelling het bevorderen van de saamhorigheid van allen die bij één van voornoemde onderdelen in voormalig Nederlands-Indië hebben gediend. Zij tracht dit o.a. te bereiken door één keer per jaar een reünie te organiseren, herdenkingen bij te wonen en te coördineren bij ernstige ziekte en overlijden.

Bestuur

Functie
Naam
Voorzitter T. Nicolaes
Secretaris G. Rijgersberg
Penningmeester  D. Takarindingan
RST Ind mon plaq
Plaquette Indiëmonument Roermond

 

Geef een reactie