Begunstigers

Een ieder, die de realisatie van onze doelstellingen van belang vindt, kan zich aanmelden als begunstiger van De Commandostichting. U hoeft dus zelf geen deel uit te maken van de doelgroep (eenieder die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps dient of gediend heeft).
Meer en meer zien we dat familieleden of andere geïnteresseerden onze doelstellingen te ondersteunen en op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen. Indien u jaarlijks de minimale bijdrage van € 20,- euro (€25,- euro indien factuur) bijdraagt, ontvangt u elk kwartaal onze periodiek “De Groene Baret” op uw huisadres.

Incasso van begunstigersbijdrage voor De Commandostichting wordt op in januari uitgevoerd en dus van uw rekening afgeschreven.

Contact begunstigeradministratie

Aanmelden als begunstiger kan met dit aanmeldingsformulier.
Bent u al begunstiger en wilt u een wijziging doorgeven dan kunt u hetzelfde formulier hanteren. Kies dan voor “wijzigen”.
Lukt het niet, stuur dan even een mail aan: begunstigersadm@korpscommandotroepen.nl

Contact sociale coördinatie commissie

Wilt u als begunstiger i.v.m. persoonlijke omstandigheden contact opnemen met de commissie sociale coördinatie? Dat kan per mail aan: csc@korpscommandotroepen.nl
Nabestaanden kunnen bij de commissie sociale coördinatie het overlijden van een begunstiger melden, waarna door deze commissie tevens de begunstigeradministratie wordt geïnformeerd.

Geef een reactie