Unieke schenking

In de maart editie van De Groene Baret was een artikel gewijd aan een emailcontact tussen Inge Cramer, dochter van korporaal Hans Cramer (No 2 Dutch Troop) en de voorzitter van de Historische Collectie KCT (HC KCT). Inge Cramer woont in Yorkshire (VK). Als gevolg van dit contact kreeg HC KCT de beschikking over kopieën van diverse foto’s, certificaten en andere documenten uit het familiearchief.

Afgelopen week hebben Inge en haar echtgenoot David een bezoek aan Nederland gebracht. Op donderdag 30 juli werden Westkapelle en Vlissingen bezocht. Korporaal Hans Cramer kwam op 1 november 1944 aan land in Westkapelle in het kader van Operatie INFATUATE. Met nog 13 andere Nederlandse commando’s was hij ingedeeld bij 47 Commando Royal Marines.

Vrijdag 31 juli werd Roosendaal aangedaan. Na een rondleiding langs de HC KCT overhandigde Inge de originele groene baret uit 1944, de herkenningsplaatjes, de korporaalsstrepen, het naamlint van No 10 Commando, het fluitkoord en het commando embleem van haar vader. Daarnaast schonk ze zijn Oorlogsherinneringskruis, Bronzen Kruis, Kruis van Verdienste en het Verzetsherdenkingskruis met de bijbehorende originele certificaten en nog veel meer unieke documenten. Met Inge en David als getuigen werden een aantal artikelen direct geplaatst in een vitrine van No 2 Dutch Troop.

Door deze schenking heeft de HC KCT de beschikking gekregen over unieke en waardevolle artikelen en documenten en heeft daarmee weer een stukje korpsgeschiedenis weten te borgen. De dank gaat dan ook uit naar Inge Cramer en haar familie die er allemaal van overtuigd waren dat dit alles maar op één plek thuis hoorde: in de Historische Collectie van het Korps Commandotroepen! En daar zijn wij het van harte mee eens!