KCT present op TechBase

Op woensdag 23 september (en donderdag 24 september) heeft op het afgelegen RDM-terrein in de haven van Rotterdam hét techniekevenement van Defensie plaatsgevonden: TechBase. Het evenement wil jongeren enthousiast maken voor een technische baan bij de krijgsmacht. Tijdens TechBase ontdekt men hoe techniek binnen defensie overal ter wereld wordt ingezet voor vrede en veiligheid. Verder draait het er om de beleving. Jongeren mogen de handen uit de mouwen steken, zelf sleutelen aan een pantservoertuig of een technische storing in het donker zien op te lossen.

De krijgsmachtdelen hadden flink uitgepakt en naast statische demonstraties van voer-en vaartuigen, (wapen)systemen en prototypen, was er volop gelegenheid om de daarachter schuilende techniek met eigen handen aan te raken en te leren begrijpen. Enkele publiekstrekkers waren het prototype van het nieuwe Special Operations Forces-voertuig van het KCT de ‘Vector’ en de cyberstand.

Techbase1

Voor hoger opgeleide technici bestond de mogelijkheid zich ook voor een Masterclass in te schrijven. In de Masterclass kreeg men een persoonlijke ‘rondleiding’ door de Commandanten van respectievelijk Zee- en Luchtstrijdkrachten en Directeur Directie Materieel Organisatie. Zij lieten zich ter zijde staan door vaktechnisch personeel die vanuit hun perspectief hun specifieke functie bij Defensie belichtte.

Namens de landmacht participeerden in de Masterclass C-KCT, kolonel (kol) Jan Swillens, en Commandant Verbindingspeloton, eerste-luitenant (elnt) Jeroen. Kol Swillens stelde o.a. dat in een steeds sneller veranderende wereld de roep om goed opgeleide technici steeds groter wordt. Niet alleen in het bedrijfsleven maar ook bij Defensie. Zij zullen (wapen)systemen moeten ontwerpen en onderhouden, systemen die de militair kunnen ondersteunen in het uitvoeren van missies in een uiterst complexe omgeving. Voorts beklemtoonde kol Swillens dat een technicus bij de landmacht in de eerste plaats een ‘gewone’ militair is die ook op risicovolle uitzending gaat en gelooft in de kernwaarden van de landmacht. Om de vele mogelijkheden te schetsen die de landmacht aan technisch personeel heeft te bieden, deelde elnt Jeroen zijn ervaringen. Kern van zijn boodschap was dat je zelf je eigen keuzes kan maken. De presentaties werden afgesloten met het voorleggen en bespreken van een dilemma. Militairen, ook technisch personeel, worden regelmatig geconfronteerd met dilemma’s en moeten snel besluiten kunnen nemen. Aan de hand van een scenario werd het publiek gevraagd wat zij in zo’n situatie zouden doen.

Rond 17:30 verliet de laatste pendelboot, vol met tevreden bezoekers, de locatie. Ondanks het slechte weer kan TechBase terugkijken op een zeer geslaagde eerste dag.