Veteranen Ondersteuning

Hoewel het merendeel van de uitgezonden militairen hun ervaring in het missiegebied als positief omschrijft, kunnen de zware omstandigheden waaronder de militair tijdens zijn uitzending opereert, negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben. Een uitzending heeft voor twintig procent van de uitgezonden militairen gezondheidsproblemen tot gevolg. Tien procent van de uitgezonden militairen heeft langdurige hulp en begeleiding nodig.

De overheid draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor veteranen, zij moeten kunnen rekenen op bijzondere en blijvende zorg indien zij die nodig hebben. Dit houdt in dat veteranen en hun relaties worden bijgestaan bij hun revalidatie en re-integratie en bij het verkrijgen van materiële zorg, maatschappelijke ondersteuning of geestelijke gezondheidszorg.

Nuldelijns Ondersteuning

Bij deze hulp en begeleiding speelt het netwerk van relaties, vrienden en lotgenoten, de zogenoemde nuldelijn, een belangrijke rol. Nuldelijns ondersteuning is eigenlijk een bijzondere vorm van buddy support, gericht om elkaar daar waar mogelijk te helpen als het nodig is in de breedste zin van het woord.

Op het gebied van de nuldelijns ondersteuning voor veteranen in werkelijke dienst wordt hard gewerkt aan het inrichten van het collegiaal netwerk. De nuldelijns ondersteuning voor veteranen die de dienst hebben verlaten heeft een ander karakter omdat het dagelijkse contact met de militaire collega’s is afgenomen en de veteraan meer aangewezen is op zijn persoonlijke en/of (andere) werkomgeving.

De Veteranen ondersteuning van de veteraan die de dienst heeft verlaten wordt uitgevoerd door vele veteranenorganisaties, waaronder ook De Commandostichting. Er wordt hard gewerkt aan een landelijk dekkend systeem van veteranenhelpers, waardoor er voor elke veteraan in zijn directe omgeving veteranen ondersteuning beschikbaar is. Deze veteranenhelper maakt zelf géén deel uit van het zorgsysteem, maar is wel een instrument om in contact te komen met veteranen die hulp nodig hebben. Hierdoor kan een zorgvraag misschien worden voorkomen. Indien nodig, kan deze veteranenhelper echter ook de weg wijzen naar professionele hulp, die specifiek voor veteranen is ingericht: het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.

De veteranen ondersteuning wordt binnen de Commandostichting uitgevoerd door de commissie Veteranen. We werken met een contactpersoon die je op basis van wens en behoefte kan doorgeleiden naar een veteranenhelper in je regio. Deze contactpersoon is voor veteranen en hun relaties te bereiken via telefoon nummer 06- 57648236 Email: veteranenhulp@korpscommandotroepen.nl

Om het landelijke netwerk duidelijk in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van de Digitale Sociale Kaart (DISK). Een onderdeel daarvan is een speciale Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) Kijk eens op die website, met een paar muisklikken vind je de Commandostichting en de bereikbaarheid van onze veteranenhelpers. Behoefte aan contact met een andere veteranenorganisatie? Die zijn hier ook te vinden.

Veteranenloket

Vanaf 11 juni 2014 vervangt het Veteranenloket het Centraal Aanmeldpunt voor Veteranen van het Veteraneninstituut (CAP/Vi). Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer. Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar. U kunt bij het loket terecht met elke vraag op het gebied van dienstverlening en zorg: klein of groot, persoonlijk of praktisch. Dat geldt ook voor uw relaties.

 

Email: info@veteranenloket.nl

088-3340000

www.veteranenloket.nl

Nuldelijns ondersteuning 06- 57648236

Email: veteranenhulp@korpscommandotroepen.nl

Geef een reactie