Monumenten

Samen even stilstaan bij de kameraden die gevallen zijn. In alle stilte terug denken aan die ingrijpende periode in het leven. Daarna bij een drankje of een kop koffie praten over “toen”. Herdenkingen en Herdenkingsmonumenten hebben een belangrijke functie in het verwerken van de vaak traumatische ervaringen die de oorlogstijd met zich meebrengt. Contact met lotgenoten is voor de meeste veteranen de beste manier om hier mee om te gaan.

 

Herdenkingsmonument kazerne

Standbeeld “zegevierende commando”

Op 4 mei 1988 werd door lkol b.d. de Koning, lkol b.d. van Woerden, kol b.d. Horsthuis, kap b.d. Gerritsen en de initiatiefnemer maj b.d. W. Klein het monument op de appèlplaats van de Engelbrecht v Nassaukazerne te Roosendaal onthuld. Op het monument staan de namen van de gesneuvelde commando’s in de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Korea en Afghanistan. Het monument is ontworpen en gemaakt door oud-commando P. Timmermans, kunstenaar van beroep. Het monument staat ook op het nieuwe kazernecomplex op een centrale plaats op de appelplaats.
Zie ook ‘Omgekomen korpsleden’: klik hier!

In 1967, bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Korps Commandotroepen, kreeg het Korps een beeld aangeboden als geschenk van de Gemeente Roosendaal en Nispen. Het beeld, een commando die met opgeheven hoofd door een hindernis breekt, werd op 22 augustus 1968 officieel overgedragen door de heer J. Godwaldt, destijds burgemeester van Roosendaal en Nispen, aan de toenmalige korpscommandant, luitenant-kolonel J.C. van Woerden. Het beeld is vervaardigd door beeldhouwster mw. J. Krosch. Het beeld staat links van de hoofdingang van de Engelbrecht van Nassaukazerne.

 

Koreamonument

Het Korps speelde van 1950 t/m 1953 een belangrijke rol bij de opleiding van vrijwilligers voor het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea. Het kleine monument op de kazerne herinnert aan deze periode. Het monument, een ontwerp van oud-Koreavrijwilliger, de heer Goedschalk uit Bergen op Zoom, werd op 12 februari 1982 onthuld door de Zuid-Koreaanse ambassadeur Young Kyo Yom, Het monument heeft als opschrift: “Deze Koreaanse bergsteen symboliseert de dank van Korea aan de gevallenen van het Korps Commandotroepen en hen die hier zijn opgeleid voor het Nederlands Detachement Verenigde Naties 1950-1953”.

 

Herdenkingskruis Steimke

Op de plaats waar in juni 1962, bij een aanrijding van een colonne te voet, 3 commando’s werden gedood, 5 ernstig en 10 licht gewond, nabij het dorp Steimke in Neder-Saksen (Duitsland) is door zorg van het Korps een Herdenkingskruis geplaatst. Daar het onderhoud van de steen te wensen overliet werd in 2001 besloten om de steen een plaats te geven op de kazerne.

 

Naast de monumenten op de kazerne zijn er nog diverse monumenten die in relatie staan met het Korps Commandotroepen en zijn stamonderdelen.

 

Commando Memorial Speanbridge, Schotland

Indrukwekkend monument dat uitziet over de terreinen bij Achnacarry, waar destijds in de oorlogsjaren de Nederlandse commando’s werden opgeleid. Het monument werd in 1952 onthuld door de Britse Koningin-moeder Elizabeth.

“United we conquer. In memory of the officers and men who died in the second world war 1939-1945. This country was their training ground.”

 

Commandomonument Vlissingen

Ter nagedachtenis van de gevallenen bij de bevrijding van Walcheren is nabij de plaats van landing (molen) een commandomonument opgericht. In juni 2014 is het monument verplaatst van de oude locatie aan de Commandoweg naar de nieuwe locatie aan de Groene Boulevard. Het monument staat nu op de plaats waar in november 1944 de landing plaats vond. Daarmee is een oude wens van No. 4 Commando ingewilligd.

Tijdens de Operatie Infatuate in november 1944 vochten Nederlandse commando’s van No 2 Dutch Troop, ingedeeld bij No. 4 Commando, tijdens de landing in Vlissingen in de voorste gelederen.

 

(Commando)monumenten Westkapelle

Commandomonument Westkapelle
Monument vuurtoren Westkapelle

 

 

 

 

 

 

Ter nagedachtenis van de gevallenen bij de bevrijding van Walcheren zijn op de dijk bij Westkapelle diverse monumenten opgericht. Ook bij Westkapelle vochten Nederlandse commando’s ingedeeld bij No 47 Commando (Royal Marines) in november 1944 in de voorste gelederen.

 

Gedenkplaat Indië-monument Roermond

Roermond met rechts plaquette RST

Roermond met rechts plaquette RST

Gedenkplaat bij het Nationaal Indië monument 1945-1962 in Stadspark Hattem bij Roermond, ter nagedachtenis aan de zesenvijftig gevallen commando’s en para-commando’s.

 

Gevallenenmonumenten van het KST Padang en van de 1e Paracie Malang

 

Watersnoodmonument te Heijningen

Tijdens de verschrikkelijke watersnood die Nederland op 1 februari 1953 trof, kwam commando J.E. Willemsen bij reddingswerkzaamheden in de buurt van Heijningen om het leven. In de sokkel van het monument aan de Hoge Heijningsedijk is zijn naam gebeiteld als nagedachtenis aan alle slachtoffers en eerbetoon aan de hulpverleners. In 2003, na de gemeentelijke herindeling is een namenplateau bij het monument opgericht met de namen van alle 103 slachtoffers in de gemeente Moerdijk.

 

Geef een reactie