Commandohoek Moeke in ere hersteld!

Sinds jaar en dag worden de cursisten van de ECO, na het doorlopen van diverse activiteiten onder verzwaarde omstandigheden in Zuid-Limburg, opgevangen door Moeke in de Geulhemermolen. Ook na het overlijden van Moeke (Melanie) Bemelmans in 1979, bleef de commando opleiding traditiegetrouw een toost uitbrengen op Moeke, hetgeen terug te horen is in het Commandolied: “Een avondje bij Moeke, een avond op de hei” .

De 103 Cotrcie is vanaf de oprichting verbonden met de Commandovereniging Limburg. Omdat wij die verbintenis belangrijk vinden hebben we enkele leden van de Commandovereniging Limburg tijdens de laatste baretuitreiking uitgenodigd voor een meet & greet in het pelotonshok van de 103. Wim en Hub hielden een Oud-Limburgse traditie ere door de eenheid te trakteren op Limburgse vlaai.

Eind september werd ik benaderd om een fantastisch initiatief van de Commandovereniging Limburg bij te mogen wonen. Door een grote verscheidenheid aan uitbaters van de Geulhemermolen, is de commandohoek van Moeke in het slob geraakt. Enkele leden van de vereniging lieten het niet rusten en zijn met de nieuwe eigenaar om de tafel gaan zitten. Er werden afspraken gemaakt om de commandohoek in ere te herstellen. Tezamen met de familie van Moeke, was de heropening op 13 oktober een feit. Kleindochter Monique heeft het getekend portret van haar oma op de schouw, in het bijzijn van Commandovereniging Limburg en de 103 Cotrcie, onthuld. Zoals u op de foto kunt zien was het een feestelijke gebeurtenis

Ook de commandant ECO was zeer verheugd met dit nieuws en heeft de toezegging gedaan dat de ECO de eerstvolgende lichting traditiegetrouw, en onder luid gezang, het glas zal heffen op Moeke in de Geulhemermolen.

C-103