Toekenning ere-commandoschap

“Commandant KCT kent u het ere-commandoschap toe vanwege uw uitzonderlijke verdiensten voor het Korps. Deze toekenning geniet een erg groot draagvlak onder het Korps. U krijgt de groene baret uitgereikt en u bent gerechtigd deze te dragen op door C-KCT aangewezen locaties en tijdens door C-KCT aangewezen gelegenheden.” Zo leidt op 28 januari C-KCT, kolonel René van den Berg, in front van de troepen een voor het Korps speciale gebeurtenis in. De eer valt majoor Rick ten goede.

 

Majoor Rick is van 1 april 2016 tot en met 1 april 2018 werkzaam geweest als plaatsvervangend Hoofd Plannen. Hij schrijft de studie “SOF in een veranderende wereld”. Deze studie is een concrete en intern gedragen uitwerking van de grootste verandering van het KCT sinds het verkrijgen van het predicaat “Special Forces”. Behalve deze studie heeft majoor Rick het KCT op een uitzonderlijke wijze intern en extern Defensie weten te positioneren. De unieke combinatie van zijn persoonlijk leiderschap, persoonseigenschappen, karaktereigenschappen en vaardigheden was hiervoor randvoorwaardelijk.

 

Breed draagvlak

Voorts zegt C-KCT: ”Het draagvlak voor de toekenning van het ere-commandoschap onder het Korps is groot. Alle sleutelfunctionarissen die bij de lines of effort betrokken waren, herkennen uw unieke rol. Door uw positie in de KCT organisatie had u maar een beperkte natuurlijke exposure binnen het Korps. Maar iedereen waarmee u van april 2016 tot april 2018 in aanraking kwam, onderschrijft uw bijzondere persoonseigenschappen. Het Korps Commandotroepen is trots op wat u voor ons heeft betekend en blijft betekenen. Commandant KCT wil u met het toekennen van het ere-commandoschap eren en waarderen.”