Oproep herinneringspakket Militaire Willems-Orde.

Pakket als blijvende herinnering aan de uitreiking van de Militaire Willems-Orde aan het KCT.

Op dinsdag 15 maart 2016 heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de Militaire Willems-Orde uitgereikt aan het Korps Commandotroepen. De hoogste dapperheidsonderscheiding voor uitstekende daden van moed, beleid en trouw. Een unieke dag in de geschiedenis van ons Korps.

Als blijvende herinnering aan deze dag biedt Commandant KCT aan het personeel dat heeft deelgenomen aan de uitzendingen SFTG ORANGE, SFTG VIPER en TF-55 een pakket aan.
Het pakket bestaat uit:

 • een kopie van de oorkonde
 • het programmaboekje van 15 maart 2016
 • een USB stick met beeldmateriaal
 • een speciaal voor deze dag uitgebrachte coin.

Om aanspraak te kunnen maken op het MWO pakket KCT dient  u te voldoen aan de volgende voorwaarde:

 • U heeft tussen 2005 en eind 2010 deel uitgemaakt van de organisatietabel(len) van SFTG ORANGE en/of SFTG VIPER en/of TF-55.

 

Indien u aan het bovengenoemde criterium voldoet kunt u een e-mail sturen naar :

MWO.KCT@mindef.nl , waarin u de volgende gegevens vermeldt:

 

 • Naam / rang / registratienummer / peoplesoft ID
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Naam en rotatie van de Taakgroep(en)
 • Datum van uitzending

 

U wordt verzocht om  vóór 31 oktober 2016 te reageren.

Na toetsing van de door u verstrekte gegevens streven wij ernaar de pakketten voor januari 2017 te verzenden.