Elementaire commando-opleiding eindigt na 8 loodzware weken.

 

Vrijdagochtend 15 juli zijn na het volbrengen van de Elementaire Commando-Opleiding (ECO) onder luid applaus 12 nieuwe commando’s de Engelbrecht van Nassaukazerne opgemarcheerd.

Het is nog vroeg in de ochtend als 12 cursisten, zoals commando’s in opleiding worden genoemd, aankomen op het tentenkamp. Dit kamp hebben zij de afgelopen 8 weken als hun thuis kunnen beschouwen. De enkele spaarzame vrije weekenden hebben de cursisten vooral slapend en etend doorgebracht om aan te sterken voor de volgende opleidingsweek. Van veel collega-cursisten hebben ze gedurende de ECO afscheid moeten nemen.
Zij waren mentaal en soms ook fysiek niet opgewassen tegen het hoge tempo van de opleiding tot commando.

SG C-KCT ECOTijdens de ECO hebben deze 12 mannen echter laten zien te beschikken over de kernwaarden die het fundament van het KCT vormen; moed, beleid, trouw, eer en trots.
Op het tentenkamp was de secretaris-generaal (SG) van defensie Wim Geerts samen met C-KCT aanwezig om de cursisten op te vangen. Na de intocht op de kazerne ging de SG door naar zijn volgende afspraak.

 

Mentale krachtsinspanning

Mensen die denken dat de ECO een puur fysieke opleiding is hebben het goed mis. Het fysieke aspect is alleen een middel om tot de kern van de karaktereigenschappen van de cursisten te komen. Van een commando wordt verwacht dat hij onder alle omstandigheden, hoe extreem ook, zijn opdrachten kan blijven uitvoeren. Hij werkt als Commando Speciale Operaties straks immers op politiek en militair strategisch niveau. De kernwaarden waar hij gedurende zijn hele carrière bij het KCT aan gestaafd wordt zijn bepalend voor het slagen van deze missies. Het mentale aspect hierdoor de belangrijkste pijler van de commando-opleiding.

 

DSC_0012Doorlopende leerlijn

Na het voltooien van de ECO is de kersverse commando nog niet klaar met leren. Pas nadat hij het draagrecht van zijn groene baret heeft verdiend zal hij in de Voortgezette Commando-Opleiding (VCO) starten met zijn vaktechnische opleiding tot Commando Speciale Operaties. In deze opleiding van ongeveer 45 weken leert hij alles wat nodig is om de kerntaken binnen het vakgebied van Speciale Operaties uit te kunnen voeren.

Na de binnenkomst krijgen de aspirant commando’s de gelegenheid om zichzelf en hun uitrusting in orde te maken. Voor de familie en genodigden is er een afwisselend programma.

C-OTCSO verzorgt het welkomstwoord waarin hij benadrukt dat de kern van de opleiding is gericht op operationele inzet. Na het welkomstwoord is er tijd om naar de uitrusting te kijken en zijn er verschillende demonstraties. De ochtend wordt afgerond met een demonstratie parachutespringen met daarbij een uitleg over de opzet van de opleiding tot operationeel parachutist.

Na een welverdiende lunch wordt het tijd om over te gaan tot het ceremoniële gedeelte.

Bij de ceremonie staat C-KCT stil bij de 2 in Mali omgekomen kameraden van het 13e bataljon uit Assen en de verschrikkelijke aanslag in Nice.

VCO 03C-KCT heet Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Hoitink, kolonel b.d. Klein en Burgemeester en wethouders van Roosendaal welkom. Een speciaal welkom gaat naar de relaties van de aspirant commando’s. Hij bedankt het thuisfront voor het geduld en de steun in de afgelopen periode. Een steun die essentieel zal blijven in de toekomst.

Hoewel het behalen van de groene baret een belangrijke mijlpaal is, is het niet het einddoel voor een commando. Het is het startbewijs voor de VCO die nog bijna een jaar zal duren alvorens ze instromen bij de operationele compagnieën.

Een jaar geleden behaalde lichting ECO 15/03 de groene baret. C-KCT reikt  voorafgaande aan de baretuitreiking de VCO certificaten uit aan lichting 15/03. De nieuwbakken operators stromen na de uitreiking direct in bij de operationele compagnie.

ECO 02 Na deze uitreiking komt dan het lang verwachte moment van het uitreiken van de felbegeerde groene baret. C-KCT reikt samen met generaal Hoitink de baretten uit. Na de uitreiking komt C-KCT uitgebreid terug op de kernwaarde van het KCT, moed, beleid, trouw, eer en trots. Hij benadrukt dat de mens binnen het korps de kritische succes factor is. Niets is zo belangrijk als het team. Als eerste krijgen de compagniescommandanten en het instructieteam de gelegenheid de nieuwe commando’s te feliciteren.

Als laatste officiële moment wordt de traditionele Sturgess cup uitgereikt aan de bestman commando Rick. De Sturgess cup gaat al vanaf 1942 naar de bestman van de laatste lichting die hem op zijn beurt overdraagt aan zijn opvolger en vereeuwigd wordt op de bestman lijst van het KCT.

Na het officiële gedeelte worden de nieuwe commando’s welkom geheten door de collega’s uit de operationele compagnieën waarbij de baretten “nat” gemaakt worden. Hierna krijgen ook familie, vrienden en genodigden de gelegenheid de nieuwe commando’s te feliciteren.