Commandoverenigingen

Om het contact tussen de (oud)-commando’s te onderhouden en te bevorderen zijn over geheel Nederland verspreid commandoverenigingen opgericht. Daarnaast is er de Commandovereniging RST voor de leden van de stamonderdelen van het Korps uit de Nederlands-Indiëperiode. Ook de Commando Wandel Stichting, de Commando Duik Vereniging en de Commando Business Club behoren tot de commandoverenigingen.

De verenigingen ontplooien activiteiten zoals contactavonden, organiseren evenementen, nemen deel aan herdenkingen e.d. Hoewel de verenigingen volledig autonoom zijn, spant De Commandostichting zich in de doelstelling van de Stichting en de verenigingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Presentatie Commandoverenigingen

Op deze pagina’s presenteren zich de Commandoverenigingen. Verdeeld over Nederland zijn negen commandoverenigingen actief. Daarnaast zijn er nog een drietal verenigingen die voortkomen uit de stamonderdelen van het Korps, de Stichting Wandelen en de Commandoduikvereniging.

De commandoverenigingen zijn zelfstandige verenigingen met eigen statuten e.d.! De Commissie Contact COVn verzorgt namens de Commandostichting twee keer per jaar een bijeenkomst in Roosendaal met de besturen van de commandoverenigingen. Deze commissie is, binnen de doelstellingen van De Commandostichting, belast met het onderhouden en bevorderen van het contact tussen De Commandostichting en de commandoverenigingen en tussen de commandoverenigingen onderling.

Email: coordinatorcov@korpscommandotroepen.nl

Geef een reactie