Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant

Web page: www.covzuidoostbrabant.nl
E-mail: : covzuidoostbrabant@korpscommandotroepen.nl

Omschrijving

Opgericht 11 februari 1987
– Het verstevigen van de onderlinge band tussen para’s en commando’s
– Het bevorderen van de betrokkenheid met het Korps Commandotroepen gevestigd te Roosendaal
– Het onderhouden van nauwe contacten met de Commandostichting te Roosendaal

Doelstelling

– Georganiseerde deelname aan jaarlijks terugkerende evenementen in Zuid-Oost- Brabant, waaronder Dodenherdenking, Bevrijdingsfeesten e.a.
– Het houden van contact-bijeenkomsten, al dan niet vergezeld van echtgenotes, verloofdes of partners
– Het jaarlijks houden van een algemene ledenvergadering
– Alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen bevorderen

Het gebied waarin de COV actief is

Het gebied wordt aangeduid in de verenigingsnaam Zuid-Oost-Brabant en is niet vast omkaderd. Tijd, ervaring en een goede samenwerking met “aangelanden” zorgen voor een optimaal functioneren.

Bestuur

Functie
Naam
Voorzitter W. Hillenbrink
Vice-voorzitter vacant
Secretaris B. van Moorsel
Penningmeester G. School
Secretariaat B. van Moorsel

Aanmeldformulier lidmaatschap

Wie / hoe kan men lid worden?

Als leden van de vereniging kunnen statutair enkel worden aangenomen, zij die daadwerkelijk als parachutist casu quo commando hebben gediend of dienen bij:
– No 2 Dutch Troop
– Korps Insulinde
– Voormalig Nederlands-Indië

1. Regiment Speciale Troepen
2. Eerste en Tweede Para-compagnie
3. Schoolopleiding Parachutisten

– Nederland

4. Stormschool Bloemendaal
5. Korps Commandotroepen Roosendaal

Aanmelding

Kan geschieden door gebruikmaking van het REGISTRATIEFORMULIER OUD COMMANDO’S
te verkrijgen bij het secretariaat of via de website.

Geef een reactie