Oud-Commandant KCT, kolonel b.d. P.W. (Piet) van Dort overleden 25 september.

In jan. 1945 onder de wapenen gekomen als OVW-er bij de Prinses Irene Brigade volgde hij enige tijd later de officiersopleiding in Aldershot (UK), waarna hij werd geplaatst op de Kaderschool Infanterie te Weert als pc en plv-cc. Daarna volgde hij een applicatiecursus aan de KMA, waarna hij opteerde voor de groene baret. Met ECO 49-2 behaalde hij op 11 maart 1950 zijn groene baret en werd geplaatst in de 2e Cocie. In 1952/53 verbleef zes maanden in Suriname met 103 Cotrcie (de Suriname compagnie), waarna plaatsing volgde bij 104 Cotrcie als plv-cc en per 16 jan. 1954 als C-104 Cotrcie. Na een uitstapje naar de Staf NTB en 47 Batinf werd hij in nov. 1958 teruggeplaatst bij de Staf KCT als o.m. C-Instrcie en commandant van de door velen in de KL gevreesde gevechtscursussen. Na een cursus bij de Hogere Krijgsschool in begin 1963 volgde een aanstelling bij de TBO/Deventer, waarna hij in maart 1967 terugkeerde naar Roosendaal en benoemd werd tot S3 bij het KCT.  Op 1 nov. 1969 volgde bevordering tot luitenant-kolonel. Na een tussentijdse plaatsing bij het Commando KL werd hij per 1 nov. 1971 teruggeroepen naar Roosendaal en per 17 dec. 1971 werd het commando over het KCT aan hem overgedragen door zijn oude ‘leermeester’, de toenmalige C-KCT lkol Jan van Woerden. Na eervol ontslag als C-KCT volgde per april 1974 een plaatsing bij 13 Painfbrig. Per 1 dec. 1975 werd hij bevorderd tot kolonel en werd benoemd tot commandant van het gehele rijschoolwezen binnen de KL. Voor zijn grote verdiensten op militair en civiel terrein werd hij op 29 april 1981 onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau (met de zwaarden). Na een arbeidzaam militair leven ging deze beminnelijke commando-officier op 1 mei 1985 met FLO. Hij overleed in Roosendaal op 89-jarige leeftijd. Donderdag 1 oktober was onder aanwezigheid van vele militaire en burgerlijke autoriteiten de afscheidsdienst.