Medaille uitreiking Operation Inherent Resolve (OIR) rotatie 2

De militairen van rotatie 2 van het Nederlandse SOF-detachement van de Missie Operation Inherent Resolve in Irak zijn 2 november gedecoreerd.

Samen met kolonel der mariniers Kees Schellens, Hoofd van Afdeling Joint Speciale Operaties in Den Haag, kolonel Cees van Eijl, plaatsvervangend commandant van 11 Luchtmobiele Brigade en kolonel Stephan Kooijman, plaatsvervangend commandant van Operationeel Ondersteuningscommando Land, heeft C-KCT het personeel van rotatie 2 gedecoreerd.

De kolonels Van Eijl en Kooijman assisteren C-KCT, omdat hun eenheden personeel hebben geleverd die hebben ondersteund in deze 2e rotatie. Kolonel Schellens is bij de medaille uitreiking, omdat zijn afdeling de missie vanuit Den Haag heeft aangestuurd.

Eind 2014 werd begonnen met de planning van de Capacity Building Mission in Iraq, oftewel CBMI, en al snel werden de eerste twee SOF-planners naar Bagdad, Irak gestuurd om ter plaatse de missie verder gestalte te geven. Vanaf het allereerste begin is de kwaliteit van de uitvoering hoog geweest en zijn vele successen geboekt.
De ervaringen van eerdere rotaties zijn, zoals gebruikelijk, input geweest voor de voorbereiding en uitvoering van de volgende rotaties. Mede hierdoor heeft de CBMI-missie zich steeds verder kunnen ontwikkelen van oorspronkelijk een pure trainingsmissie in Bagdad tot de Advise and Assist Missie in Noord-Irak die het op dit moment is.
De laatste 2 rotaties van de CBMI-missie hebben de overgang naar de andere rol van onze Nederlandse SOF-operators en hun ondersteunende enablers ingezet. De oorspronkelijke trainingstaak is geleidelijk overgedragen aan Iraakse instructeurs. Hierdoor zijn onze mensen vrijgespeeld voor andere opdrachten.

In de 7e en laatste CBMI-rotatie is de overgang gemaakt naar de huidige inzet als 1. NLD SOF Detachement in het kader van Operation Inherent Resolve. Hiermee is de missie voor het Nederlandse Special Forces Detachement bijna volledig verplaatst van Bagdad naar Noord-Irak, in de omgeving van Erbil en Mosul. Slechts een klein deel bevindt zich nog in Bagdad, waar met een aantal mensen de training van Iraakse Speciale Eenheden nog steeds wordt ondersteund.

 

In Noord-Irak is samen met SOF-collega’s uit onder andere Finland, Australië en de Verenigde Staten de missie verder doorontwikkeld naar de huidige rol van Advise and Assist, dus directe assistentie en adviezen geven aan Iraakse eenheden die het gevecht voeren tegen IS.

Ondertussen is veel bereikt in de strijd tegen IS, niet alleen zijn Mosul en verschillende andere steden bevrijd, maar is Islamitische Staat voor een belangrijk deel verdreven uit Noord-Irak door Iraakse eenheden. De inbreng van onze SOF-operators vanaf 2014 heeft ontegenzeggelijk bijgedragen aan dit succes. Maar de strijd is nog steeds niet over en onze rol in de ondersteuning van de Iraakse strijdkrachten blijft belangrijk.

 

De 2e rotatie is uitgevoerd door 104 Commandotroepencompagnie en verdeeld over 2 periodes ingezet van begin mei tot begin oktober. 104 is aangevuld met ondersteunend personeel uit 11 Luchtmobiele Brigade en Operationeel Ondersteuningscommando Land. Daarnaast werken onze mensen al vanaf 2014 nauw samen met Belgische SOF-operators, waardoor een uiterst effectief binationaal team kon worden ingezet.

Beide periodes kenmerkten zich door diverse, vooral logistieke, uitdagingen en beperkingen. Desondanks heeft deze rotatie indrukwekkende resultaten geboekt, die veel waardering oogstten bij de internationale partners en het Amerikaanse Hoofdkwartier. Er zijn continu kwalitatief hoogwaardige inlichtingen verzameld waardoor gerichte acties tegen IS mogelijk werden en waardoor ook de lokale bevolking beter kon worden ondersteund. Het detachement is uitstekend omgegaan met de vaak wisselende omstandigheden en paste zich telkens soepel aan op elke nieuwe inzet, veelal op verschillende locaties. Kansen werden onderkend en effectief uitgebuit en nieuwe manieren van optreden zijn beproefd en verder ontwikkeld. Deze rotatie heeft laten zien waar een zelfstandig, professioneel team met hoogwaardig personeel toe in staat is.

De meermalen uitgesproken nationale én internationale waardering voor deze eenheid toont aan dat investeren in personeel essentieel is voor succes in de missie.

Al met al is door de inzet van rotatie 2 een goede basis gelegd voor de opvolgers van MARSOF, die momenteel de kern vormen van rotatie 3 van het Nederlandse SOF Detachement in Irak. Zij zullen volgend jaar februari worden afgelost door onze eigen 108 Commandotroepencompagnie.

Tot slot bedankt C-KCT het thuisfront voor al hun steun aan hun militaire relaties. De anjer en het medaillon uitgereikt door de thuisfrontafdeling zijn een kleine blijk van waardering voor de cruciale rol die het thuisfront speelt voor de militair.