Theo Jacobs met militaire eer begraven

Theo Joan Anton Jacobs

Korporaal oorlogsvrijwilliger.

Drager van het Bronzen Kruis.

Daarnaast zijn hem verleend: Het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, 1947, 1948, 1949

en het Draaginsigne Veteranen.

Vandaag vond in Ugchelen de crematieplechtigheid met militaire eer plaats van Theo Joan Anton Jacobs, drager Bronzen Kruis. De Indiëveteraan overleed op 7 april.
Het KCT heeft de ceremonie uitgevoerd en Commandovereniging Gelderland heeft hierbij ondersteund. Tijdens de plechtigheid hield o.m. plv. C-KCT lkol Huub
Smeets een toespraak. Voorafgaand aan de ceremonie vormden oud-commando’s een erehaag en kreeg de overleden veteraan een eresaluut.

Theo behaalde zijn rode baret in voormalig Nederlands-Indië en nam deel aan alle operationele acties. Voor zijn heldhaftig optreden in 1947 bij de brug van Toempang (bij Malang, Oost Java) heeft hij op 23 februari 1950 de onderscheiding het Bronzen Kruis mogen ontvangen. Dit is na de Militaire Willems-Orde één van de hoogste onderscheidingen.

Theo Jacobs is voor ons land, in de strijd tegenover de vijand, van grote betekenis geweest en genoot binnen de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen, bij de Koninklijke Landmacht in het bijzonder en het Korps Commandotroepen, veel respect en waardering. Wij verliezen in hem niet alleen een commando en RST’r van het eerste uur, maar ook een dapper man die zijn vaderland door moedig optreden en met gevaar voor eigen leven heeft gediend.

Theo werd 90 jaar.

bronzekruis

Theo Jacobs2a