Commando-overdracht Korps Commandotroepen

Op vrijdag 27 november 2020 heeft kolonel René van den Berg het commando over het Korps Commandotroepen overgedragen aan kolonel Paul Janssen.

 

Op 14 september 2018 heeft kolonel Van den Berg het commando over het KCT op zich genomen. Onverwacht heeft hij na slechts 2 jaar het commando aan zijn opvolger moeten overdragen. Maar met een goede reden want per 1 december 2020 is hij Commandant van het Defensie Cyber Commando en bevorderd tot brigade-generaal.

 

Door de corona-maatregelen kon de commando-overdracht niet plaatsvinden in front van het gehele KCT. Op de appelplaats van de Engelbrecht van Nassaukazerne stonden in front van het monument slechts kleine delegaties van de eenheden van het KCT en de Vaandelwacht met het Vaandel aangetreden. Verder waren er slechts een vijftal genodigden: de echtgenote en dochter van kolonel Van den Berg; de partner van kolonel Janssen; namens Commandant Landstrijdkrachten, die zelf verhinderd was, plaatsvervangend Commandant Landsstrijdkrachten, generaal-majoor Rob Jeulink; en namens de (oud) commandogemeenschap de voorzitter van de Commandostichting, luitenant-kolonel b.d. Ron Robbemond.

 

In de twee jaar dat kolonel Van den Berg commandant was is er veel gebeurd, prettige maar ook trieste gebeurtenissen. In zijn toespraak blikte hij hierop terug.

Het KCT heeft een zeer hoog zgn. operationeel tempo, alle dagen zijn er leden van het KCT in het buitenland om deel te nemen aan operaties. Dit trekt een zware wissel op het personeel maar zeker ook op het thuisfront. Hij dankte het thuisfront voor hun steun.

Interne reorganisaties zijn in gang gezet en veelal afgerond. Er zijn grote stappen gezet in het realiseren van “enabling-capaciteit” om operaties nog beter en met minder risico uit te kunnen voeren.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de tomeloze inzet van al het personeel van het KCT en ondersteunende diensten. Hij dankte hen allen voor deze inzet en het vertrouwen dat hij van hen heeft mogen ondervinden.

Verder stond hij stil bij een tweetal dieptepunten, een tweetal zeer verdrietige momenten: het overlijden van korporaal Mark Ruben en sergeant der eerste klasse Vikash “Kees” Chaturi.

Met pijn in het hart verlaat kolonel Van den Berg het KCT. De eenheid waar hij 29 jaren met zoveel plezier heeft gediend, de eenheid die in al zijn vezels zit, tot in zijn DNA.

Hij sloot af met het feliciteren van zijn opvolger met het commando over dit prachtige Korps en wenste hem veel succes en plezier!

 

Met het overhandigen van het Vaandel droeg kolonel Van den Berg het commando over het KCT over aan kolonel Janssen.

 

In zijn toespraak dankte kolonel Janssen zijn voorganger voor de prettige en warme wijze waarop hij  is opgevangen en is bijgepraat over de ontwikkelingen bij het KCT. Hij dankte kolonel Van den Berg voor het stevige fundament dat onder zijn leiding is gelegd en waarop het KCT zich verder kan ontwikkelen. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het personeel en kijkt ernaar uit om weer met hen samen te werken.

 

Na de toespraak van de nieuwe Commandant KCT nam de plaatsvervangend Commandant KCT, luitenant-kolonel De Bruijn, het woord. Hij sprak mede namens het personeel zijn grote waardering en dank uit aan kolonel Van den Berg en overhandigde hem een prachtig horloge als afscheidsgeschenk.

 

Na het uittreden van de Vaandelwacht kwam hiermee een einde aan de ceremonie.

 

Tijdens de aansluitende, door corona-maatregelen, bescheiden receptie werden de families Van den Berg en Janssen door diverse sprekers warm toegesproken. En hoewel kolonel Van den Berg er niet van houdt om zelf verrast te worden wist hij zijn plaatsvervanger, luitenant-kolonel De Bruijn, wel te verrassen. Met instemming van de nieuwe Korpscommandant reikte kolonel Van den Berg een waardering uit aan luitenant-kolonel De Bruijn mede vanwege zijn onvermoeibare inzet en toewijding als Chef-Staf tevens plaatsvervangend Commandant KCT en als steun en toeverlaat van Commandant KCT.

 

Om 16.30u was het dan echt zover, de scheidende Korpscommandant moet de kazerne verlaten. Op traditionele wijze zou hij met veel machinegeweergeratel en grote knallen worden “uitgeschoten”. Helaas leggen ook hier de corona-omstandigheden beperkingen op:

De scheidende Korpscommandant, kolonel René van den Berg, verlaat met zijn gezin lopend de kazerne begeleid door een luid applaus van alle aanwezigen.

Met pijn in het hart!