1990 – heden

De val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 was de inleiding tot een reeks gebeurtenissen die een grote invloed hebben gehad op organisatie en optreden van de krijgsmacht en dus ook van het Korps Commandotroepen. Met het vervagen van de Koude Oorlog verdween de Noord-Duitse laagvlakte als verwacht strijdtoneel uit beeld en werd ingewisseld voor de vele conflictgebieden elders in de wereld. De commando-waarnemerverkenner-para had zijn bijdrage aan de wereldvrede geleverd en droeg het stokje over aan de commando-speciale operaties.

De veranderde situatie na de val van de Berlijnse Muur en de verwachte inzet van Nederlandse militairen in crisisgebieden leidden begin jaren negentig tot de oprichting van de Luchtmobiele Brigade en de 108 Commandotroepencompagnie.
Kgesch 1990-h 3a

De functies in de 108 kregen als functiebenaming “commando-speciale operaties“. De Luchtmobiele Brigade en de 108 Commandotroepencompagnie waren de eerste eenheden van de Koninklijke Landmacht die volledig met beroepspersoneel gevuld waren. Begin 1994, één jaar na de oprichting, werden beide eenheden ingezet in het voormalig Joegoslavië. Inmiddels was de discussie over de voor- en nadelen van een beroepsleger in volle hevigheid losgebarsten.

In korte tijd veranderde de algemene opinie van “dat nooit” in “zo snel mogelijk”. De opkomstplicht werd afgeschaft en de laatste dienstplichtig commando-waarnemerverkenners werden medio 1995 met enig ceremonieel uitgezwaaid en daarmee was deze functienaam geschiedenis geworden.

Inmiddels zijn we meer dan twintig jaar verder. In die jaren is ontzettend veel gebeurd, zowel op organisatorisch als op het operationele vlak. Het Korps Commandotroepen is inmiddels uitgebouwd tot een professionele “special forces” eenheid dat in die relatief korte tijd zijn sporen al heeft verdiend. Uitzendingen naar o.a. Bosnië, Kosovo, Macedonië, Irak en Afghanistan leverden een schat aan ervaring op. De opleiding van de commando-speciale operaties is inmiddels volledig uitgebalanceerd en kan zich meten met de meest gerenommeerde “special forces” opleidingen van soortgelijke buitenlandse eenheden.

Kgesch 1990-h j1_opt BB

Geef een reactie