Aanvang bouw schietfaciliteiten

Er worden hoge eisen gesteld aan het personeel van Defensie. Onze mensen en eenheden moeten direct ingezet kunnen worden. Om het Korps Commandotroepen (KCT) adequaat gereed te stellen voor haar onvoorziene taken is eind 2017 gestart met de bouw van twee schiet- en trainingsfaciliteiten op het kazernecomplex in Roosendaal.

 

 

Snelle realisatie

De behoefte voor een eigen schiet- en trainingsfaciliteiten van KCT bestaat al geruime tijd. De plaatsing van de twee tijdelijke schietfaciliteiten is uiteindelijk binnen zeer korte termijn gerealiseerd. Dit is mede mogelijk gemaakt door de intensieve samenwerking tussen het KCT, staf CLAS, Materieellogistiek Commando Land, Defensie Materieel Organisatie en de Nederlandse industrie.

De twee voorgefabriceerde binnenschietbanen zijn ingericht om met scherpe munitie in een hoek van 270° te kunnen vuren. De gehele prefab binnenschietbaan is gepantserd en biedt volledige ballistische bescherming voor uitschot. Daarnaast voldoen de binnenschietbanen aan de algemene Defensie schietveiligheid- en milieueisen.