Optreden Bergachtig Terrein (OBT)

OBT Spec PLoegAlle ploegen volgen tijdens de Commando-opleiding een opleiding in het optreden in bergachtig terrein (gebied onder de bomengrens). Eén ploeg per compagnie wordt verder opgeleid om opdrachten uit te kunnen voeren in het gebied boven de bomengrens. Dit optreden vereist specifieke kennis en vaardigheden die onder leiding van de Instrgp OBT wordt aangeleerd. De instructeurs van deze instructiegroep bezitten de instructeursbevoegdheden (bv. Heeresbergführer-Duitsland en Cordelet Rouge-België) om zelfstandig in diverse landen opleidingen te mogen verzorgen.

Geef een reactie