Organisatie

Binnen Defensie valt het Korps Commandotroepen onder het Commando Landstrijdkrachten (CLAS). Tijdens de uitvoering van missies worden de uitgezonden eenheden van het KCT aangestuurd door de Commandant der Strijdkrachten (CDS).

Het KCT heeft een eigen hoofdkwartier, met daaraan gekoppeld het Interservice Kenniscentrum Speciale Operaties (IKCSO) en vier operationele commandotroepencompagnieën (Cotrcie). Daarnaast is er een Opleidings- en trainingscompagnie Speciale Operaties (OtcSO) en een Staf- staf verzorgingscompagnie (Ssvcie) ter ondersteuning.

Commandotroepen Compagnie (Cotrcie)

Het Korps Commandotroepen heeft 4 Operationele Commandotroepen Compagnieën ter beschikking voor Speciale Operaties.

Staf Staf Verzorgings Compagnie (SSVcie)

Hoewel de commandoploegen voor een bepaalde tijd zelfstandig kunnen optreden is ondersteuning tijdens opleiding, training en uitvoering van missies onontbeerlijk. Voor het ondersteunen op het gebied van opleiding en training is de Opleidings- en Trainingscompagnie Speciale Operaties verantwoordelijk. Het personeel belast met commandovoering en logistieke ondersteuning is gegroepeerd in de SSVcie.

De SSVcie bestaat uit een een ondersteunend gedeelte en de korpsstaf met daarin de sectie’s 1, 2, 3, 4, 6 en 8, de sectie Juridische Zaken (Jura) en Gezondheidszorg (GZHZ).

De SSVcie bestaat uit de compagnies staf, het Logistiek Peloton, het Verbindingspeloton, het Geneeskundig peloton en een C2Ostgp (Command en Control ondersteuningsgroep).

Opleidings & Trainings Compagnie Speciale Operaties (OTCSO)

De Opleidings- en Trainingscompagnie Speciale Operaties verzorgt het overgrote deel aan opleidingen binnen het KCT, zowel de initiële als de specialistische opleidingen. De compagnie bestaat uit diverse instructiegroepen/ pelotons, waarin specialisten het personeel van de Commandotroepencompagnieën opleiden en trainen in alle facetten van Speciale Operaties.
Bovendien kunnen zij voor en tijdens een operationele inzet als adviseur binnen hun vakgebied optreden. Tijdens trainingen worden de meest recent geleerde lessen uit operaties en technologische innovaties direct toegepast.

De Opleidings- en Trainingscompagnie Speciale Operaties verzorgt intern 64 opleidingen. Met dit brede scala aan opleidingen waarborgt het KCT zijn unieke vaardigheden om wereldwijd Speciale Operaties uit te kunnen voeren.

Geef een reactie