Herdenkingen

De Commissie Herdenkingen binnen de Traditiecommissie van de Commandostichting is voornemens het navolgende plan in 2020 uit te voeren:

a. Vermeld in het vaandel van het Korps Commandotroepen

17  jul:     Roermond: Herdenking gevallenen v.m. Nederlands-Indië bij het Indië-monument

Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen

Detailuitvoering: Commandovereniging Regiment Speciale Troepen en Commandovereniging Limburg

Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT

 

18 sep 2019:     Eindhoven: Fakkeldefilé: Defilé door het stadscentrum en Herdenking MARKET GARDEN

Bij het bevrijdingsmonument op Stadhuisplein. Coördinatie:
Detailuitvoering: Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant

 

19 sep:    Arnhem en Nijmegen: Herdenking MARKET GARDEN bij het graf van commando Bakhuis Roozeboom op het War Cemetry te Oosterbeek

Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen

Detailuitvoering: Commandovereniging Gelderland

Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT

https://covgelderland.nl/blog/15751/Herdenking_Market_Garden.blog

 
5 nov:      Vlissingen: Herdenking landingen en bevrijding bij het commandomonument i.s.m. gemeente Vlissingen.

Leading: Commissie Herdenkingen

Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen

Detailuitvoering: Commandovereniging Zeeland

Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT

 

5 nov:      Westkapelle: Herdenking landingen en bevrijding bij het landingsmonument.

Leading: Commissie Herdenkingen

Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen

Detailuitvoering: Commandovereniging Zeeland

Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT

 

5 nov:     Westkapelle: Herdenking landingen en bevrijding i.s.m. Christelijke Basisschool “De Lichtstraal” op de begraafplaats.

Leading: Christelijke Basisschool “De Lichtstraal)

Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen

Detailuitvoering: Commandovereniging Zeeland

Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT (facultatief)

 

b. Overige Herdenkingen

4 mei:    Deelname dodenherdenking bij het Nationaal Monument op de Dam te Amsterdam

Coördinatie: Korpsadjudant KCT

Detailuitvoering: Korpsadjudant KCT

Vertegenwoordiger KCT: C-KCT ontvangt een uitnodiging

 

4 mei:    Deelname dodenherdenking bij het Monument aan de Parklaan te Roosendaal

Coördinatie: Korpsadjudant KCT

Detailuitvoering: Korpsadjudant KCT

Vertegenwoordiger KCT: C-KCT

 

5 mei:    Deelname Bevrijdingsdefilé te Wageningen

Coördinatie defilé: Vz Commissie Herdenkingen

Detailuitvoering defilé: Commandovereniging Gelderland

Vertegenwoordiger KCT: C-KCT ontvangt een uitnodiging

Detailuitvoering aanwezigheid C-KCT: Korpsadjudant KCT

 

24 juni:    Deelname Veteranendag te Den Haag

Coördinatie defilé: Vz Vereniging Veteranen KCT

Detailuitvoering: Vz Vereniging Veteranen KCT

Vertegenwoordiger KCT: C-KCT ontvangt een uitnodiging

Detailuitvoering aanwezigheid C-KCT: Korpsadjudant KCT

 

5 sep:    Deelname nationale herdenking bij het Indië-monument te Roermond

Coördinatie: Korpsadjudant KCT

Detailuitvoering: Korpsadjudant KCT

Vertegenwoordiger KCT: C-KCT ontvangt een uitnodiging

 

c. Regionale c.q. lokale herdenkingen

 Naast de in punt 1a en 1b genoemde herdenkingen zijn er jaarlijks ook regionale en lokale herdenkingsactiviteiten. De commandoverenigingen zijn belast met de coördinatie, ondersteuning en uitvoering hiervan. De commandoverenigingen vertegenwoordigen de Commandostichting bij deze activiteiten. Bij enkele van deze herdenkingen worden ook de overige commandoverenigingen uitgenodigd. De Commissie Herdenkingen bemiddelt hierin.

 

Voorbeelden:
27  Feb:    Herdenking Wassenaarse Slag.

Leading: gemeente Wassenaar

Coördinatie: Commandovereniging Zuid-Holland

Commissie Herdenkingen bemiddelt

 

Feb 2018:    Herdenking watersnoodramp.

(1x per 5 jaar; laatste keer was 2018) Leading: gemeente Heijningen (als de herdenking daar wordt gehouden)

 

15 juli:  Herdenking RST te Roermond

(niet formeel en onder enig voorbehoud)

 

16Aug:    Reünie RST met herdenking bij het monument op de kazerne

Leading: RST. KCT bemiddelt en coördineert

 

18 sep:    Eindhoven: Fakkeldefilé: Defilé en Herdenking MARKET GARDEN

Bij het bevrijdingsmonument op Stadhuisplein.

Leading: gemeente Eindhoven. Zie ook onder punt 4a, KCT doet weer mee in 2019.

 

Sep:    Dodenherdenkingen in steden langs de as van MARKET GARDEN

O.a. in Son, Veghel, Nijmegen en Arnhem

 

22 september Herdenking Bakhuis Roozeboom

Detailuitvoering: COV Gelderland.

 

Geef een antwoord