Bestuur

Bestuur en Ledenraad Vereniging Veteranen KCT

In de statuten is vastgelegd dat er maximaal 7 bestuursleden zijn. Bij de oprichting beschikten we over het minimaal noodzakelijke aantal van 3 veteranen.

Naast het bestuur is er een ledenraad, waarin afgevaardigden van de leden zitting hebben. Die ledenraad vertegenwoordigt de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering die we op of rond de Korpsverjaardag organiseren.

De ledenraad hebben we opgezet op basis van de bestaande organisatie van de operationele compagnieën: 103, 104, 105 en 108 Cotrcie. Dat zijn immers de eenheden die direct betrokken waren bij de inzet van elke KCT-veteraan na 1994, ook indien deze organiek tot de SSVCie of OTCSO behoorde dan wel van buiten het KCT werd toegevoegd. Vanaf de formatie van de eenheid, de uitvoering van het opwerkprogramma, vanzelfsprekend de uitzending zelf en het afwikkelproces na afloop werd door zo’n operationele compagnie uitgevoerd. De betrokkenheid blijkt uit het feit dat de csm’s van deze compagnieën als eersten tot de ledenraad zijn toegetreden. Dit zijn bij uitstek de functionarissen die hun personeel, of beter: hun veteranen, kennen.

De leden die zijn uitgezonden in de periode vòòr 1994 behoren in die zin tot de 104 Wrnverkcie. Slechts één uitzending werd daadwerkelijk vanuit die compagnie uitgevoerd: de inzet in Irak in 1991 o.l.v. de toenmalige sgt1 Broeders (op de foto rechts). Prima zaak dat hij is toegetreden tot de ledenraad als vertegenwoordiger van deze compagnie. Daartoe behoren ook alle veteranen die op individuele basis c.q. zonder enige relatie met een compagnie van het huidige KCT zijn uitgezonden na 1994 en ooit bij de 104 Wrnverkcie, Schoolinstrcie KCT of Ssvcie KCT dienden.

Geef een reactie