Nieuw gevechtstenue voor Korps Commandotroepen.

De eerste operators van Korps Commandotroepen (KCT) hebben zich maandag 23 oktober in een nieuw gevechtstenue gestoken. Gedurende de komende weken zal de nieuwe kleding door het gehele Korps in gebruik genomen worden. Het nieuwe gevechtstenue met MultiCam patroon is het resultaat van de samenwerking tussen Interservice Kenniscentrum Speciale Operaties (IKCSO) en MATLOGCO om de materieelverwerving sneller te laten verlopen. Dit als onderdeel van de onlangs formeel gestarte pilot ‘wendbaarheid’.

Functionele gevechtskleding

Al geruime tijd is er voor het uitvoeren van Speciale Operaties behoefte aan functionele gevechtskleding. Als interim oplossing werd deze kleding voor iedere missie apart aangekocht. Om de urgente behoefte voor functionele gevechtskleding te ondervangen is er binnen KCT een test-case gestart, waarbij de kleding direct bij 8 verschillende leveranciers van de plank werd gekocht. Gedurende de implementatie zal in samenwerking met het KPU-bedrijf een gedegen evaluatietraject plaatsvinden. Met deze beproeving voorziet het in de toekomst flexibel in te kunnen spelen op haar dynamische omgeving.