Commandovereniging Noord-Holland

Web page: www.covnh.nl

E-mail: covnoord-holland@korpscommandotroepen.nl

Omschrijving

Grens van de provincie Noord-Holland, waarbij de opmerking dat als een
eventueel nieuw lid daarbuiten woont en toch om welke reden dan ook te
kennen geeft lid te willen worden van onze vereniging dat, normaal
gesproken, geen probleem zal geven. Het gebeurt ook wel dat een lid al lid
is van een andere COV, normaal gesproken hoeven wij dat niet te weten en
weten wij dat misschien ook niet eens. Ook kan het zijn dat een van onze
leden gaat verhuizen naar een andere provincie en te kennen geeft lid te
willen blijven van Noord-Holland, dat is geen probleem.

Doelstelling

-Een band vormen tussen allen, die behoord hebben of behoren tot het Korps
Commandotroepen en wonen in de provincie Noord-Holland
-Het bevorderen van de saamhorigheid onder de leden
-Onderlinge steunverlening
-Het uitgeven van een periodiek
-Het onderhouden van een nauwe band met het Korps
-Hetgeen verder, ter bereiking van het doel, langs wettige weg kan worden verkregen

Bestuur

Functie
Naam
Voorzitter S. Jonckbloedt
Vice-voorzitter  M. Havelaar
Secretaris  S. van Willigenburg
Penningmeester B. van der Reep
Bestuursleden  T. Koole
Bestuursleden P. Kreuk
Bestuursleden  W. P.
   

Lidmaatschap

Aanmeldformulier lidmaatschap

Wie kan en hoe kan men lid worden

Eenieder die behoord heeft of behoort tot het Korps Commandotroepen of zijn stamonderdelen en in principe woont in de provincie Noord-Holland.

Dit kan geschieden na het opvragen en indienen van een
aanmeldingsformulier. Nadat dit aanmeldingsformulier is ingevuld en
teruggestuurd naar de secretaris neemt de secretaris contact op met het KCT
teneinde de opgegeven gegevens te controleren.

Als die gegevens kloppen is er verder geen beletsel en kan de aanvraag
worden gehonoreerd. Dit is pas afgerond nadat de aanvrager over het lopende
kalenderjaar zijn contributie heeft voldaan, hierop ziet onze penningmeester

 

Geef een reactie