NIEUWJAARSBORREL KORPS COMMANDOTROEPEN 2020

Het Korps Commandotroepen houdt graag tradities in ere. Zo ook de Nieuwjaarsborrel, traditioneel op de eerste maandag van het nieuwe jaar. 2020: Een bijzonder jaar. Niet alleen vanwege het jaartal  maar ook bijzonder vanwege het jaar van de herdenking van ‘75 jaar Vrijheid’ dat op 31 augustus 2019 in Terneuzen van start ging.

 

Toespraak Commandant

In de stampvolle ontspanningszaal in het KEK-gebouw wordt met grote aandacht geluisterd naar de toespraak van Korpscommandant kolonel René Van den Berg.

De commandant spreekt zijn waardering uit voor de “mannen en vrouwen die keihard hebben gewerkt”. Het Korps was en is actief op meerdere plaatsen ter wereld, waaronder Afghanistan, waar operators van het Korps een speciale politie-eenheid opleiden. In Irak is men nog wel aanwezig, maar gezien de recente situatie is de training opgeschort. Er spreekt bezorgdheid uit de woorden van de commandant over de zware belasting voor de mensen en de bezetting van het Korps door uitzendingen. Menigeen is lang en vaak van huis, wat niet alleen voor het Korps, maar ook voor het thuisfront een zware belasting is. Mensen vertrekken om verschillende redenen en de 21 nieuwe commando’s die de ECO succesvol hebben afgerond zijn lang niet genoeg om het Korps gevuld te houden. De commandant vraagt zich af “Hoe gaan we de mensen die nu binnen zijn, behouden?”

Dit is een van de dilemma’s waar hij “De schouders onder gaat zetten.”

 

Kol Van de Berg toont zich tevreden over de uitstekende wijze waarop het Korps zich heeft gepresenteerd bij de opening van het herdenkingsjaar, met  spectaculaire acties in Nieuwdorp en Vlissingen. Bij andere herdenkingen in het zuiden van Nederland was het Korps eveneens in ruime mate vertegenwoordigd, mede door de aanwezigheid van een groot aantal oud-commando’s.

Veel waardering heeft hij ook voor ‘Missie De Jonge Helden’, waarbij ernstig zieke kinderen in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht met oud-commando’s en commando-operators spelopdrachten uitvoerden.  Een geslaagd initiatief van commandovereniging Noord-Holland om iets te doen voor de ernstig zieke kinderen.

De commandant besluit zijn toespraak met de wapenspreuk van het Korps:

Nunc aut nunquam!

 

De Commandostichting

Hierna spreekt Ron Robbemond, voorzitter van De Commandostichting, zijn waardering uit voor alle vrijwilligers die zich inspannen voor de verschillende commissies en verenigingen die de stichting onder haar ‘paraplu’ heeft. Onder meer de SFC (Stichting Fondswerving) die zich inzet om mensen te interesseren in financiële ondersteuning en het daarmee mogelijk maken om ook in de toekomst activiteiten te blijven ontplooien. Ook de ‘bemanning’ van het Commandomuseum noemt Robbemond, en de verschillende initiatieven op het gebied van communicatie verdienen eveneens respect. Hij dankt alle vrijwilligers “.. die dit allemaal mogelijk maken.”

Gerrit Rijgersberg, jarenlang secretaris van commandovereniging ‘Regiment Speciale Troepen’, wordt door Robbemond extra in het zonnetje gezet. De vereniging van militairen die dienden in Nederlands-Indië heeft opgehouden te bestaan wegens gebrek aan leden. De mannen die nog in leven zijn, zijn te oud en te fragiel om nog een vereniging in stand te houden.

Robbemond dankt Rijgersberg voor zijn inzet en overhandigd hem “ …een flesje…..” , geheimzinnig verstopt in een plastic tasje.

 

Lopende maaltijd

Na dit officiële gedeelte is het tijd voor de aangekondigde ‘lopende maaltijd’. De maaltijd zelf loopt gelukkig niet, maar de aanwezigen des te meer. Iedereen gaat snel richting de stevige warme hap, naar keuze met worst of gehaktbal. De koks hebben eer van hun werk, de hoog opgetaste borden worden met smaak leeggegeten. Soms gaat een tweede bordje er ook nog in. Niemand hoeft deze gezellige middag met een hongerig gevoel af te sluiten en kan goed gevoed de terugreis aanvangen!