Nederland bedankt haar veteranen

Op 25 juni vond in Den Haag – onder ideale weersomstandigheden – de 12e editie van de Nederlandse Veteranendag plaats. Veteranendag is een jaarlijks eerbetoon aan de meer dan 117.000 Nederlandse veteranen – jong en oud, man en vrouw – die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Dit jaar is er speciale aandacht voor de winnares van de Schrijfwedstrijd ‘Schrijf een brief aan een veteraan’, medaillewinnaars van de Invictus Games en Veteranen Dutchbat III. KCT leverde destijds één peloton van 108 Cotrcie aan Dutchbat III.

 

Twaalfde Editie Veteranendag, 2016.

Zoals ieder jaar vindt, in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, de minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en minister president Mark Rutte, voor genodigden de opening van Veteranendag plaats in de Ridderzaal gevolgd door een medaille-uitreiking op het Binnenhof. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert maakt met haar toespraak diepe indruk op alle aanwezigen en raakt een gevoelige snaar bij de Dutchbatters. Zij gaat in op de omstandigheden waaronder de Dutchbatters hun (onmogelijke) taak in Srebrenica moesten uitvoeren en de verwijten die de Dutchbatters bij hun thuiskomst over zich heen kregen. Waarom hadden zij het drama niet kunnen voorkomen?

 

Zij eindigt haar toespraak met: “Samen met de minister-president, sprak ik vorig jaar in Amersfoort met veteranen van Dutchbat III. Ik maakte kennis met gevoelens van machteloosheid, schaamte, verdriet en pijn. Duidelijk is dat de gebeurtenissen van toen – bijna 21 jaar geleden – voor velen nog lang geen voltooid verleden tijd zijn en dat ook nooit zullen worden. Vandaag, dames en heren, wil ik mijn respect uitspreken, mijn respect voor Dutchbat. En hoe gek dat wellicht ook klinkt, ik wil u vragen om een groot applaus. Zij verdienen onze erkenning en waardering.” Daarna volgt een oorverdovend applaus.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Terwijl het officiële programma loopt, stromen enkele kilometers verderop de veteranen binnen op het festivalterrein Malieveld. Sommigen hebben zelfs familie en/of kennissen bij zich. Op het terrein heeft Defensie o.a. voer-, vaar- en vliegtuigen geplaatst en is er dus veel te zien. Diverse onderdelen en verenigingen presenteren zich. KCT Werving, Selectie en Communicatie staat gebroederlijk naast de Commandotoko en samen trekken ze de nodige aandacht.

 

 

 

defile start

Door de duidelijke bewijzering heb je je maten snel gevonden en kan het bijpraten beginnen. Er zijn diverse ontmoetingsplaatsen ingericht. De portemonnee blijft dicht, want voor het natje en droogje is gezorgd. De KCT presentie is dit jaar helaas met 23 veteranen aan de magere kant, misschien is het slechte weer van  de afgelopen weken daar debet aan geweest.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Drie – letterlijk – oudgedienden van het Korps zijn ook weer van de partij. Sergeant der eerste klasse Bals (op een haar na 94 jaar), adjudant Fockens (91 jaar) en korporaal der eerste klasse Noya (90 jaar) allen van RST zijn nog vitaal genoeg om ook het defilé mee te lopen. Een aantal KCT-veteranen kunnen om gezondheidsredenen niet meelopen en zullen bijvoorbeeld meerijden in één van de oldtimers.

 

 

defile 105 deel

Tegen 12:30 verzamelt men voor de start van het defilé. Het KCT-detachement wordt verder aangevuld met actief dienende veteranen van KCT die als sniper deelnemen aan het defilé of één van de KCT-voertuigen bemannen. Het geheel staat onder commando van kapitein Mark van 105 Cotrcie, die voor deze gelegenheid in ceremonieel tenue gekleed is. Het defilé slingert zich door de binnenstad en wordt afgenomen door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Een ‘fly pass’ van diverse vliegtuigen en het meerijden van diverse historische legervoertuigen completeren het defilé. Bij het passeren van het defileerpunt ontvangen de KCT-veteranen ook de militaire groet door C-KCT, kolonel Jelte Groen en de Korpsadjudant, adjudant Art Groenendijk. Begeleidt door ononderbroken applaus van het massaal toegestroomde publiek marcheren de veteranen moeiteloos langs het traject. Na terugkeer op het Malieveld lost de formatie discreet op en wordt er aandacht gegeven aan de droge kelen en hongerige magen. Nu deze inspanning erop zit, blijft er nog genoeg tijd over om andere oude bekenden op te zoeken vanuit bijvoorbeeld andere missies en plaatsingen.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tegen het einde van de middag keren de meest veteranen huiswaarts, sommigen blijven hangen in Den Haag en zetten het feest nog eventjes voort. Het zit er weer op, een geweldige dag waarop de Nederlandse samenleving haar veteranen in het zonnetje zet. Trots rond kunnen lopen in je uniform of in je burgerkloffie met baret, zonder schaamte. Ja, het kan in Nederland! Dit warme bad moeten de veteranen koesteren, maar de uitgestoken hand moet wel worden vasthouden. Op 24 juni 2017 vindt de 13e editie van de Nederlandse Veteranendag plaats, zorg dat je als KCT-veteraan er bij bent want Nederland wil ook jou bedanken.

 

Wil je meer weten over Vereniging Veteranen KCT, klik hier.

 

In de komende editie van De Groene Baret wordt ruim aandacht besteed aan de Veteranendag en  de deelnemende KCT-veteranen. Wil je dit ook lezen? Word begunstiger van De Commandostichting en ontvang vier keer per jaar De Groene Baret.