Gouden medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst.

Op 14 juli heeft adjudant Han in de Snedderlounge de gouden medaille voor langdurige (36 jaar), eerlijke en trouwe dienst ontvangen. De uitreiking werd verricht door C-KCT, kolonel Jelte Groen.
Han is in 1978 opgekomen als dienstplichtig militair in Zuidlaren. Met 44 painfbat heeft hij zijn eerste uitzending naar Libanon gedraaid.
Na een uitstapje in de burgermaatschappij is hij in 1981 technisch specialist (TS) geworden en zoals gebruikelijk in die tijd werd de premie gespendeerd aan een heuse, te dure, Opel Ascona.

In 1985 is Han begonnen op de KMS. Door in te schrijven op zoveel mogelijk sportevenementen kon Han zich een beetje onttrekken aan het regime van de school.
De KMS wist hij af te ronden als Bestman.
De vervolgopleiding op het Opleidings Centrum Infanterie (OCI) was een tijd van hard werken en nog harder ontspannen, kortom veel leren en veel bier drinken.
Na de opleiding wilde Han maar een ding, commando worden.
Na een succesvolle ECO in 1988 volgde een tour bij de ploeg in de 104 Waarnemings- en Verkenningscompagnie.
Na een verplicht uitstapje van 1989 t/m 1992 naar luchtmobiel kwam Han terug bij het KCT bij het pantserstorm team.
In 1993 werd een langgekoesterde droom waarheid en kon Han starten met de opleiding tot para-instructeur in Schaffen. Na de opleiding volgde een plaatsing bij de Para Instructie Groep (PIG) van het KCT. Hier bleef hij tot 1997. Ook hier weer het bekende motto “hard werken en hard ontspannen”. In deze periode volgde ook een uitzending met IFOR naar Bosnië.
In 1997 werd Han plv ploegcommandant bij 108 Cotrcie.
Van 1999 t/m 2004 achtereenvolgens PSM en CSM bij 105 Cotrcie en 4 uitzendingen voor KFOR, JCO en 2x ISAF.
In 2004 vertrok Han als instructeur naar Pfüllendorf in Zuid-Duitsland naar de International Long Range Reconnaissance Patrol School (ILRRPS).
Van 2007 t/m 2010 volgde wederom een plaatsing bij 105 Cotrcie als ADJO.
Na een plaatsing van 3 jaar van 2010 t/m 2013 bij bureau operationele personeelszaken heeft Han nu zijn roeping gevonden als stafonderofficier Personeel Risico Management (PRM).
Naast de vele functies zijn er ook nog de nevenwerkzaamheden als sinterklaas van het KCT en de werkzaamheden voor de onderofficiersverening.

Han 01In de spaarzame resterende tijd is Han niet onverdienstelijk op de mountainbike.

Het eerste Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst werd in 1825 door Koning Willem I bij Koninklijk Besluit ingesteld. Het ereteken wordt toegekend in brons voor 12 jaar en in zilver voor 24 jaar dienst. Bij Koninklijk Besluit werd in 1859 ook een gouden medaille ingesteld voor 36 jaar dienst. De medailles waren destijds bedoeld als extra stimulans voor beroepsmilitairen die als korporaal of als onderofficier werkzaam waren.