Commandovereniging Zeeland

Web page: www.covzeeland.nl
E-mail: covzeeland@korpscommandotroepen.nl

Omschrijving

De grenzen van de Provincie Zeeland zijn in principe het gebied, waarin/op de COV-Zeeland activiteiten organiseert, hetzij zelfstandig of met derden.

Doelstelling

De vereniging stelt zich tot doel een band te scheppen en te vormen tussen allen, die behoren en behoord hebben tot het Korps Commandotroepen en de onderdelen, waaruit het Korps is voortgekomen.

Bestuur COV Zeeland

Bestuur

Functie
 
Naam
Voorzitter    H. Dekker
Secretaris   M. Weber
Penningmeester   E. Weijers
Bestuurslid   J-P. Stevense 
Secretariaat    E. de Jonge-Gort

Aanmeldformulier lidmaatschap

Kamer van Koophandel
Inschrijfnummer : 40311078

Bankrek. nr. NL04INGB0001898141
t.n.v. Commando Vereniging Zeeland te Oost-Souburg

LIDMAATSCHAP

Lid van de vereniging kunnen worden, zij, die daadwerkelijk gediend hebben c.q. dienen bij het Korps en onderdelen waaruit het Korps is voortgekomen en die gerechtigd zijn tot het dragen van de groene of rode baret.
VOC ZEEL best 1

Geef een reactie