De maart-editie 2020 van De Groene Baret is deze week uit

Als u genoodzaakt bent om binnen te blijven vanwege de uitbraak van het coronavirus, of u doet dat uit eigen vrije wil, dan kunt u een tijd lekker wegduiken in de juni-editie van De Groene Baret.

In deze editie vindt u een verslag van de baretuitreiking van de lichting 2019-09. Zij werden bij de binnenkomst op vrijdag 13 december 2019, met gejuich en applaus onthaald door familie, vrienden en het aanwezige personeel van de kazerne. Bij het verslag staan foto’s die voor zich spreken.

In de rubriek: Commando, wat doe je voor de kost?, komt ditmaal Daan Brink aan het woord. Een boeiend verslag van zijn diensttijd bij het Korps, zijn uitzendingen, werk voor de MIVD en uiteindelijk wat hij na zijn militaire tijd voor de kost is gaan doen. Het mooie bedrijf dat hij is gestart vloeide bijna automatisch voort uit zijn militaire loopbaan.

In deze editie ook weer een bericht van de stichting Commando & Family Support (CFS). U kunt deze stichting, die zeer goed werk doet, steunen om het mogelijk te maken leed te verzachten voor hen die er door getroffen zijn. Lees er alles over in deze editie.

Een verslag van de missie Deployment Task Force Uruzgan waaraan de 108 cotrcie indertijd deelnam. Toenmalig majoor Huub Smeets was commandant van deze compagnie en geeft een inkijk in het verloop van de missie waarvoor Marco Kroon zijn MWO kreeg uitgereikt en waarvoor het KCT een opschrift op het vaandel werd toegekend.

Een artikel over het Special Operations Surgical Team (SOST). Dit speciale medische team zal aan Special Operations gekoppeld worden. In dit artikel kunt u lezen over het specialistische werk van dit team.

Verder kunt u zoals gebruikelijk verslagen lezen over reünies, bijeenkomsten, wandeltochten en activiteiten van oud-commando’s en de activiteiten van het KCT. Ook stelt de nieuwe Korpsadjudant zich voor, is er een verslag van de nieuwjaarsreceptie, en veel meer.

Meer lezen over nieuws, achtergronden en activiteiten van het Korps Commandotroepen en de Commandostichting? Word dan voor €.20,00 per jaar begunstiger van de stichting en ontvang 4 maal per jaar het blad ‘De Groene Baret’. http://www.korpscommandotroepen.nl/stichting/3391-2/