Commando Duikvereniging

e-mail: cdv@korpscommandotroepen.nl

Doelstelling

De vereniging heeft, vanaf de oprichting op 1 januari 1975, ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de onderwatersport. Zij tracht dit doel te bereiken door: -Het organiseren van evenementen waarbij de onderwater­sport wordt beoefend en het geven van leiding hieraan.

-Het deelnemen aan door andere instanties, verenigingen enz., georganiseerde onderwatersport-evenementen.

-Het onderhouden van betrekkingen met overheids- en andere instellingen in binnen- en buitenland, die zich bezighou­den met de behartiging van de onderwatersport.

-Het maken van propaganda voor de onderwatersport.

-Alle overige wettige middelen.

Bestuur

Functie
Naam
Voorzitter  M. van der Nol
Vice-voorzitter  B. Laureijssen
Secretaris  B. Laureijssen
Penningmeester  P. Morren
Materiaalcommisaris  M. Klaasing
Technisch adviseur  R. Lotten

Contactadres/secretariaat:

postbanknummer CDV, IBAN: NL40 INGB 0003 6757 94

Lid worden en duiken

Er zijn twee mogelijkheden. Namelijk, u heeft al een duikbrevet en u wilt dit brevet omzetten naar het Commando duikbrevet, of u heeft nog geen duikbrevet en u wilt het Commando duikbrevet halen. In het eerste geval kan uw huidige brevet in overleg met het bestuur ingeschaald worden waarbij wordt gekeken welke eisen u nog af moet leggen om in het bezit te komen van het Commando duikbrevet. In het tweede geval gaat u de gehele cursus doorlopen die in hoofdlijnen bestaat uit een theorie gedeelte, zwembadtrainingen en minimaal 10 buitenduiken.

Algemene informatie

Elk jaar organiseert het bestuur 3 duikbivakken.

-Het voorjaarsbivak, traditie getrouw altijd gehouden met Hemelvaart;

-Het zomerbivak;

-Het najaarsbivak.

Alle hierboven beschreven bivakken vinden in principe plaats in Zeeland.

Globaal is het voorjaarsbivak het bivak van de leerlingen en de opleidingen. Tijdens het zomerbivak worden over het algemeen de wat moeilijkere duikstekken opgezocht en staat het bivak in het teken van de gezinnen. Het najaarsbivak is voor de ervaren duikers die reeds ruime ervaring hebben met het maken van getijde (lees stromings) duiken.

Inschrijfformulier: Commando-Duikvereniging- inschrijfformulier 2016

Inschrijfformulier: Inschrijfformulie Commando-Duikvereniging PDF

Geef een reactie