Overzicht Reünies

1967

31 maart 1967. De eerste grote Commandoreünie ter ere van het 25-jarig bestaan was een groot succes met meer dan 2000 reünisten. De mars door de stad en het defilé op de Markt te Roosendaal trok vele duizenden belangstellenden uit Roosendaal en wijde omgeving.

 

1972

Reunie 1972 1aDe tweede Commandoreünie evenaart het succes van 1967 met ongeveer hetzelfde aantal bezoekers. Bijzondere activiteit was de uitreiking van de groene baretten aan 23 cursisten van de lichtingsploeg 71-6. Een geweldige happening.

 

1977

Reunie 1977 1a19 maart 1977. Tijdens de reünie ter ere van het 35-jarig bestaan is Minister van Defensie dhr. A. Stemerdink eregast. Samen met de landmachttop en het voltallig college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Roosendaal en Nispen neemt hij het defilé af op de Markt te Roosendaal van maar liefst 2100 reünisten.

 

1982

Reunie 1987 1a_000120 maart 1982. Speciale gasten op deze reünie zijn Z.K.H. Prins Bernhard, Minister van Defensie H.A.F.M.O. van Mierlo en nagenoeg de complete top van de Koninklijke Landmacht. Naast het defilé op de Markt te Roosendaal was ook het optreden van het gelegenheidsorkest “de Commando-kapel” een hoogtepunt. Aantal reünisten: ± 2500.

 

1987

Reunie 1987 1a_000221 maart 1987. Ook tijdens de reünie van 1987 was Z.K.H. Prins Bernhard eregast. Daarnaast was o.a. ook de Minister van Defensie, dhr van Eekelen aanwezig. Om geld bijeen te krijgen voor een Commandomonument liep een groep oud-commando’s vanuit Leeuwarden, en een tweede groep vanuit Weert naar Roosendaal. Tijdens de viering van dit 45-jarig bestaan wisten maar liefst 3422 officiële reünisten de weg naar de kazerne in Roosendaal te vinden.

 

1992

20 maart 1992. Ruim 3.500 deelnemers tijdens het 50-jarig bestaan! Z.K.H. Prins Bernhard wordt benoemd tot Erecommando. Oud-commando’s houden een herdenkingsmars 1942-1992 langs de plaatsen die op ons vaandel staan, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Vlissingen en Westkapelle. Het 50-jarig bestaan was een geweldig feest, alhoewel de verkorte mars met defilé naast de kazerne bij veel commando’s niet in goede aarde viel.
Alle reünisten kregen een prachtige legpenning als Jubileum-geschenk.

 

1997

22 maart 1997. Voorafgaand aan de grote reünie waren op 26 februari 26 lopers begonnen aan de Memorial March Achnacarry-Roosendaal over een afstand van maar liefst 1200 kilometer. Uiteindelijk liepen op de reünie 23 lopers onder luid applaus de “tranenpoort” binnen. Een geweldige start van de 7e grote Commandoreünie. Tijdens de reünie met wederom een ouderwetse mars en defilé op de Markt, kreeg Z.K.H. Prins Bernhard het eerste exemplaar van het Jubileumboek “Het Korps Commandotroepen 1942-1997” aangeboden.
Later op de dag konden alle reünisten het boek als Jubileumgeschenk mee naar huis nemen.

 

2002

25 Mei 2002. Een nieuw millenium, een nieuwe Kazerne, een nieuwe Korps Commandant en heel veel nieuw materiaal wat tijdens de reunie op de vernieuwde Engelbrecht v Nassau kazerne te bewonderen was. De weergoden waren ons, in tegenstelling van voorgaande jaren, tijdens het jubileum “minder” goed gezint. Dit werd later die dag weer goed gemaakt door schitterend mooi weer. Dit jaar veel bezoekers, ruim 3900 bikkels bij elkaar.
We kunnen ook van deze reünie weer zeggen:
Het was een fantastische happening!

 

2007

De grote Commandoreünie op 24 maart 2007 trok wederom een aantal deelnemers boven de 3500. De gezellige sfeer in en rond de grote tent was als vanouds! De maartse buien lieten het afweten en het defilé werd ook deze keer massaal gevolgd door de Roosendaalse bevolking. Na het defilé was het vooral druk rond de tapplaatsen maar ook de evenementen en de stands van de commandoverenigingen werden goed bezocht. Bij het verlaten van de kazerne werd het prachtige fotoboek (jubileumgeschenk) meegenomen naar huis. Een deel maakte daarna op de zaterdagavond Roosendaal nog “onveilig”. Onveilig moet in dit geval symbolisch genomen worden, want volgens de Roosendaalse politie waren er op die avond opvallend weinig incidenten! Prima toch!

 

2012

De 10e commandoreünie ter ere van het zeventigjarige bestaan op zaterdag 24 maart 2012 zal de geschiedenis ingaan als de “mooi weer reünie”. Geen “commandoweer” dus, maar wel bijzonder prettig! Voor de reünisten, voor de organisatoren en alle medewerkers en in het bijzonder ook voor het publiek dat op de mars en defilé was afgekomen. Het was een prachtige happening met maar liefst zo’n 3350.

2017

 

De elfde vijfjaarlijkse reünie op zaterdag 25 maart was weer een prachtig feest! Maar liefst een dikke 3000 reünisten meldden zich in de ochtend aan de poort. Na het welkom van Commandant Korps Commandotroepen, kolonel Jelte Groen, zette de lange stoet zich in beweging voor mars en defilé op de Markt. Mede door het prachtige, zonnige weer was het bijzonder druk langs de route met name natuurlijk in de omgeving van het defileerpunt. Na het defilé, dat werd afgenomen door de Commandant van de Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Leo Beule, roken de mannen de stal en werd vlot doorgelopen naar het thuishonk. Met een drankje en een hapje werd het bijzonder gezellig in de reünietenten, maar vooral ook op het grote terras. Geen ‘commandoweer’, maar toch wel bijzonder prettig! De elfde grote commandoreünie was er weer eentje om in te lijsten! Kortom zoals een reünist op Facebook schreef; ‘In 1 woord FANTASTISCH’.

2022

 

De 12e reünie van het Korps Commandotroepen was voor de eerste maal niet op de Kazerne en ook geen defilé. Dit waren significante, maar ook begrijpelijke wijzigingen. Op zaterdag 21 Mei 2022 was het zover. Ruim 2500 deelnemers kwamen in het ATIK (voormalig RBC) Stadion binnen via een ‘replica’ van de oude tranenpoort en onder muzikale begeleiding van de ‘Band of Liberation’, gehuld in oude WO-2 tenues. Het Stadion was worden omgebouwd tot een waar ‘festival terrein’ met een groot centraal podium vol optredens, gezellige pagode tenten en uiteraard de nodige foodtrucks & tappunten. De gehele dag waren de activiteiten te volgen op grote schermen. In de “stand village’ presteerden zich onder anderen onze Commando Verenigingen, de Stichting Commando Family Support, de Stichting Fondswerving en -beheer Commandogemeenschap en de Commando Toko. Rond 18.00 uur vertrokken de reünisten voldaan met trots op ons korps, onze geschiedenis tradities en daden. Trots op de kameraadschap door onze hechte onderlinge samenhang, het vertrouwen in elkaar, stevige vriendschappen voor het leven en saamhorigheid oftewel ”Band of Brothers”. Op naar 2027!

 

Geef een reactie