Herdenkingsdienst kolonel b.d. Leunissen

Teneinde teleurstellingen en miscommunicatie te voorkomen, wil ik u als uw contactpersoon van  de familie Leunissen op de hoogte stellen van de inrichting van de herdenkingsplechtigheid die plaats vindt op 13 december te Breda.

Zoals eerder gemeld is op 10 november kol b.d. Willem Leunissen, oud Commandant Korps Commando Troepen, te Roosendaal overleden. De crematie, heeft op zijn persoonlijke en uitdrukkelijke wens in familiekring plaatsgevonden. Op 13 december wordt een herdenkingsplechtigheid georganiseerd, die ook volgens de wensen van Willem en zijn familie is ingericht. De lijst voor  genodigden is door de kolonel bd persoonlijk vastgesteld en zo komt men tot de volgende vertegenwoordigingen.

Het KCT  en (oud) commando’s zullen vertegenwoordigd worden door C-KCT en enkele leden van De Commandostichting. Van een  Commandovereniging wordt verwacht dat zij zich laat vertegenwoordigen door maximaal twee personen en U wordt met klem verzocht deze aantallen te respecteren.

Teleurstellingen ten spijt zullen individuele belangstellenden niet worden toegelaten.

Van diegene die conform bovenstaande,  de herdenkingsdienst zullen bijwonen, kunnen voor verdere bijzonderheden met mij contact opnemen via onderstaand mailadres.

 

Met vriendelijke commandogroet,

 

Luitenant (Bert) Thijssen

Hoofd Sectie 1 KCT

 

………………………………………………………………

Korps Commandotroepen

Koninklijke Landmacht

Ministerie van Defensie

Engelbrecht van Nassaukazerne| Parabaan 10 | 4706 CN | Roosendaal Postbus 5011| 4700 KA| Roosendaal| MPC 72A

………………………………………………………………

ETJM.Thijssen@mindef.nl