Uitreiking rood erekoord kpl1 Tim

Het Korps Commandotroepen is continu bezig zich op vele fronten verder te ontwikkelen. Ook op het gebied van medische ondersteuning wil het Korps op het hoogste internationale SOF niveau opereren. Kpl1 Tim heeft in dit proces een zeer belangrijke, baanbrekende rol gespeeld.

 

Van oktober 2016 tot maart 2017 nam hij als eerste KCT-medic deel aan de NATO Special Operations Combat Medic (NSOCM) Course bij het ISTC te Pfullendorf. Gedurende de gehele cursus presteerde hij te midden van internationale SOF collegae op een uitstekende manier en behaalde continu hoge gemiddelde scores .

Zijn goede prestatie bij deze NSOCM droeg in belangrijke mate bij aan de mogelijkheid die het KCT kort daarna kreeg om voor het eerst een Medic deel te laten nemen aan de ‘18D’ cursus te Fort Bragg in de Verenigde Staten. Deze ‘18D, cursus is de meest toonaangevende SOF Medic cursus binnen de internationale SOF gemeenschap en aan deelname en slagen worden hoge eisen gesteld

Tim heeft namens het Korps van oktober 2017 tot maart 2018 deelgenomen aan deze ‘18D’ cursus en ook hier presteerde hij op uitzonderlijke wijze en slaagde hij met hoge scores. Tim heeft voor het Korps baanbrekend werk verricht door aan te tonen dat met de NSOCM als basis de hoog aangeschreven ‘18D’ cursus met goed gevolg is af te leggen. Hiermee heeft hij niet alleen het KCT op een uitstekende manier op het hoogste SOF medic niveau vertegenwoordigd, maar ook de deur open gezet voor toekomstige deelname aan deze cursus door KCT medics.

Tim heeft tweemaal achtereen, op een zeer zelfstandige wijze, zeer waardevol pionierswerk verricht voor het Korps in een uitdagende internationale SOF omgeving.

Ondanks de hoge belasting die deze 2 periodes voor hemzelf en zijn thuisfront betekenden heeft Tim altijd het Korpsbelang vooropgesteld. Hij heeft met zijn inzet de ontwikkeling van de medische keten binnen het KCT enorm ondersteund en op een hoger plan gebracht.